Planter og forgiftninger

Ved et akutt forgiftningstilfelle må du avbryte og straks ringe Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00, lege eller ambulanse.

Ring også Giftinformasjonenfor spesifikk informasjon om f.eks en plante. På apoteket kan du få 4 brosjyrer med illustrasjoner fra Giftinformasjonen. Hvert år skjer det flere uhell, spesielt med barn som har en tendens til å putte alt i munnen. Planter kan lukte godt , men allikevel vaeligre farlige.

Hvordan reagerer vi på forgiftning og irritasjon av planter?

Noen planter inneholder plantesaft som irriterer huden eller slimhinnene i munn, svelg og mage. Andre planter virker på hjernen og nervesystemet eller på hjertet.

Er ville planter/sopp farlige?

De aller fleste plantene som vokser i skog og mark er ufarlige. Men det finnes enkelte arter som er så giftige og irriterende at det vil vaeligre fare for forgiftning og ubehag hvis barn skulle komme til å svelge deler av planten. Det er 60 giftige sopparter i Norge, hvit fluesopp som ligner champinjong og grønn fluesopp er svaeligrt giftig. Ved mistanke om forgiftning kontakt straks lege.

Er noen hageplanter farlige?

Ja. Hageplanter kan også vaeligre farlige. Noen planter som vokser vilt brukes også som hageplanter. Både blader, løk, blomster og baeligr kan vaeligre giftige, f.eks Storhjelm, Tidløs og Vortemelk-arter.

Hva med prydbusker i hagen?

Gullregn, Barlind og Tysbast er meget giftig. Det finnes en rekke andre prydbusker som kan gi forgiftning eller irritasjon i slimhinner.

Er stueplanter farlige?

Ja, flere planter er giftige, og må plasseres slik at barn ikke får tak i dem.

Hvordan kan vi unngå uhell?

Foreldre bør kjenne til om planter i huset, hagen og blant de vanligste ville plantene som er giftige og hvordan de virker. Spør om dette i blomsterbutikken eller gartneriet neste gang du kjøper planter, eller ring Giftinformasjonen. Ha brosjyrene til Giftinformasjonen i nærheten. Du bør alltid kjenne navnet på de busker og planter du har i huset og hagen din. Dette gjør det lettere hvis det hender et uhell. Du bør tidlig laeligre opp barn at de ikke skal putte planter i munnen. Pass på barna ute i naturen. Ha alltid medisinsk kull, (granulat eller mikstur) i beredskap i tilfelle forgiftning. Dette får du kjøpt reseptfritt på apoteket.

Hva bør jeg vite om det skulle hende et uhell?

Fjern eventuelle planterester fra munnhulen og gi noe å drikke. Ring deretter Giftinformasjonen for å få vurdert faren for en forgiftning. .

ULIKE SYMPTOMER:

UBEHAG I MUNN OG SVELG

Dersom denne planten skulle vaeligre av den typen som virker irriterende, vil en føle ubehag i munn og svelg. I løpet av noen timer kan det også danne seg blemmer i munnen.

SYMPTOMER

Avhengig av hva slags plante barnet har spist vil det kunne komme alt fra ingen symptomer til påvirkninger på mage og tarm, effekter på hjerte og sentralnervesystemet. Eksempler på symptomer er kvalme, oppkast, diare, lavt blodtrykk, hjertebank med mer..

IRRITASJONER PÅ HUDEN OG SOLLYS

Noen planter har saft som er spesielt irriterende for huden sammen med sollys. Slike planter er blant annet Troms¿palme, Tiggersoleie, Bjønekjeks og Sstrandkvann. Dersom du får slik saft på huden, skyll straks grundig med vann, og tildekk hudområdet så sollys ikke kommer til. Ring Giftinformasjonen for videre informasjon.

PLANTERSAFT I ØYET

Har plantesaften kommet i øyet må du straks skylle det grundig med vann. Kontakt lege hvis det fortsetter å svi eller gjøre vondt.

ANDRE STOFFER ENN PLANTESAFT

Om du vet at det ikke dreiser seg om planter, men parafin, bensin, tennvaeligske eller etsende vaeligsker som syre og lut, må du ikke fremkalle brekninger, men gi melk eller vann og kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00eller lege snarest. Telefonnummeret til Giftinformasjonen står i alle landets telefonkataloger, under viktige telefonnumre.

Oppdatert juli 2004