Det er umulig å lage en lekeplass for barn der det aldri skjer mindre uhell. Men vi kan hindre mange alvorlige skader ved å stille krav til utformingen, plasseringen og vedlikeholdet av lekeplassutstyret.

Det er derfor viktig at foreldrene er observante og stiller krav til sikkerheten på barnas lekeplass. Barna trenger imidlertid fortsatt tilsyn og veiledning selv om sikkerheten ved selve lekeplassutstyret er ivaretatt.

Hva skal jeg spesielt se etter hvis jeg vil vurdere sikkerheten ved de enkelte lekeapparatene?

- Lekeplassutstyret må være laget av solide materialer og være skikkelig festet i bakken så de ikke velter.

- Utstyret må sjekkes jevnlig for råte-, rust- og slitasjeskader og følges opp med tilfredsstillende vedlikehold.

- Utstyret må også være fri for utstikkende deler og skarpe kanter og være utformet slik at barna ikke kan henge seg fast.

- Bevegelige deler skal ikke klemme eller klippe fingre.

- Sklier bør ha en plattform øverst med rekkverk som går naturlig over i selve sklia. Enden av sklia bør flate ut slik at ungene ikke deiser i bakken.

- Apparater som barn kan falle ned fra, må ha støtdempende underlag f.eks et 40 cm dypt sandlag. Det er viktig å bruke spesialsand som ikke pakker seg.

- Lekeapparatene må være plassert slik at de forskjellige lekeaktivitetene ikke kommer i veien for hverandre. Da vil faren for kollisjoner, slag og støt reduseres.

- Du kan ta kontakt med helsestasjonen hvis du er i tvil om lekeplassen der du bor er forsvarlig å leke på.

- Produkt- og elektrisitetstilsynet har gitt ut forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.