Solstikk

Kan du fortelle meg hva solstikk er?

Solstikk skyldes solstrålenes direkte virkning på hodet, og kan komme på klare, hete sommerdager. Da blir hjernen oppvarmet, men kroppen forsøker å avgi varme ved at de ytre blodkarene utvider seg. Solstikk kan føre til bevisstløshet hvis temperaturen i hjernen stiger mye, eller hvis det samles mye blod i de utvidete ytre blodkarene.

Hva er symptomene?

Symptomene på solstikk kan være kraftig isettende hodepine, svimmelhet, uvelhet og etterhvert forvirret tilstand.

Hva er behandlingen?

Behandlingen ved solstikk er rask nedkjøling. Dette kan skje ved at man bruker kaldt vann, enten i form av en hageslange, eller en bøtte med vann. Man kan også bruke fuktede ulltepper og håndklær for å få en rask nedkjøling. Rask nedkjøling kan skje på brystkassen. eller ved å kjøle ned hender og føtter på den skadete. Hvis pasienten er bevisstløs, bør man legge pasienten i stabilt sideleie.

Hvordan kan jeg unngå solstikk?

Du kan unngå solstikk ved at du setter deg i skyggen, eller at du blir sittende under en parasoll, og at du alltid anvender en bredbremmet hatt når du er på stranden.