Fjesing (Trachinus draco) er en 30-40 cm lang fisk, grønnlig gylden med brungrønne striper. Den finnes langs norskekysten nord til Trondheims-fjorden, i Europa sør til Middelhavet og Nord-Afrika, sjeldnere i Østersjøen. Fisken har giftkjertler i tilknytning til ryggfinnen og gjellelokkpiggene. Giftkjertlene ved gjellelokkpiggene er de kraftigste og ved håndtering av fisken er det lett å stikke seg på disse. Både Trachinus draco og en mindre fjesing-art, Trachinus vipera, kan ligge halvveis nedgravet i sand, og en kan derfor risikere å tråkke på dem og bli stukket.

Giften presses ut langs piggene og inn i stikksåret. Giften fører til en meget intens smerte i stikksåret og enkelte ganger til hevelser og rødhet rundt stikkstedet. Det hender også at giften gir en generell uvelhetsfølelse.

BEHANDLING

Kroppsdelen som er blitt stukket bør så raskt som mulig bli senkes ned i varmt vann (40-45 oC). Den intense smerten kan gjøre at en ikke så lett føler varmen i vannet, og en bør derfor sjekke temperatur med en frisk kroppsdel. La stikkstedet være dekket av det varme vannet og fyll på varmt vann etterhvert slik at temperaturen holder seg. Ofte vil det komme en momentan bedring, og etter 30-45 minutter i varmt vann vil vanligvis smerte og lokal reaksjon forsvinne. Behandlingen fortsettes til smerten gir seg.

Behandling med varmt vann er viktig. Hvis en ikke får denne behandlingen, kan smertene vare i flere timer, kanskje inntil 1 døgn. Lokal hevelse kan bli uttalt og vare i flere dager. Dersom hevelsen kommer tilbake og varer lenge, kan det være fare for at såret er infisert og man bør oppsøke lege.

Oppdatert august 2004