Skjer det mange ulykker i hjemmet?

Man skulle kanskje ikke tro det, men de fleste ulykkene skjer faktisk i hjemmet. Hver uke dør ca. 9 mennesker i trafikken i Norge, og til sammenlikning dør 20 personer i hjemmeulykker i løpet av samme periode. Det betyr 3 mennesker pr. dag! Når det gjelder skader, er disse tallene også overraskende store. Hvert år (1993) trenger mer enn 60 000 nordmenn over 65 år legebehandling på grunn av skader. Skader på grunn av vold er ikke med her, og vold og kriminalitet er heller ikke deler av temaet i dette valget. Norge er på ulykkestoppen blant de nordiske landene, og antallet hjemmeulykker i landet vårt er dessverre økende. Vi kan bare tenke oss til hva dette betyr av unødig lidelse for de som skader seg. Jeg tror at man kan gjøre mye selv for å unngå ulykker.

Hvor skjer ulykkene vi snakker om her?

De skjer over hele huset - og i hagen. Flest skjer der man oppholder seg mest - det er kanskje ikke noe rart i det. Det betyr at de fleste skjer i stua og soverommet, litt færre i trappa, på kjøkkenet og på badet. Men hvis vi tenker på hvor liten tid vi oppholder oss for eksempel i trappa eller på badet hver dag, så kan man si at sannsynligheten for at man skal skade seg der kanskje er minst like stor som i stua.

Hva er årsakene til at ulykkene skjer?

Det er mye de samme tingene som gir igjen når man ser på hvorfor ulykkene skjer. Når det gjelder fall, er årsakene blant annet løse tepper, glatte gulv, løse ledninger og dårlig konstruerte trapper.