Hvor farlig er alpin skiløping, og hva er de vanligste skadene?

Anslagene som har vært gjort, tilsier at rundt 5000 personer legebehandles for skiskader årlig. Det er mellom et-to dødsfall hvert år, men dette varierer. En vanlig skade er korsbåndskade i kneet.

Skaden inntreffer når kneet bøyes og vris med belastning, gjerne i situasjoner hvor man er ute av balanse; for eksempel hvis man faller halvveis og prøver å ta seg inn igjen.

Skaden inntreffer også ved uforvarende slag fra støvelen på baksiden av leggen, for eksempel hvis man hopper, kommer bakpå og lander brått med bakkanten av skiene først.

Ut over dette er hodeskader vanlig. Her er det er særlig ungdom som er utsatt. Kombinasjonen av overmot og dristighet, manglende ferdigheter og ingen bruk av hjelm, gjør ungdomsgruppen at er spesielt utsatt.

Nederste del av foten er lite skadeutsatt på grunn av støvelens beskyttende og oppstivende virkning. Tommelskader er til en viss grad vanlig. Skader som rammer barn, er ofte bruddskader.

Er alpin skiløping noe alle kan drive med?

Selvsagt, men vær obs på at du trenger kunnskaper og ferdigheter for å kunne kjøre på en sikker og forsvarlig måte.

Sannsynligheten for skade er cirka fire ganger så stor for en nybegynner som for en gjennomsnittsløper.

Hvordan skjer alpinulykkene?

De fleste ulykker er selvforskyldte og skjer ved at løperen "mister kontrollen", faller og evt. kjører inn i noe eller noen.

Andre årsaker til ulykker er at man blir påkjørt, skades i heisen, tas av skred eller annet. Hodeskader og kneskader er de mest alvorlige skadene. Få vil ha problemer med å forstå at en hodeskade kan være alvorlig.

Men en kneskade?

Kneet er et stort og komplisert ledd. Bånd i kneet lar seg ikke reparere på samme måte som for eksempel et brudd.

Kneets fremre korsbånd er særlig utsatt for skade. En korsbåndskade har på mange måter vanskelig for å bli bra. Det vil ta lang tid før man vil være i stand til å kjøre på ski igjen.

Hvordan kan skadene unngås?

Hodeskader unngås effektivt ved å kjøre med hjelm.

Korsbåndskader i kneet finnes det ingen "oppskrift" på hvordan unngås. For eksempel er det ingen sammenheng mellom ferdighet og korsbåndskader.

Det eneste en kan si er at de situasjonene som fører til korsbåndskader må unngås. Det betyr at du må kjøre med kontroll, og ikke ta større sjanser enn at du kommer helskinnet fra det. Beina skal holdes samlet, og når du faller så fall; ikke prøve å ta deg såvidt inn igjen.

Generelt gjelder imidlertid at gode skiferdigheter er grunnleggende for å unngå alle typer skader. Skiskole kan derfor være løsningen for den som har tenkt å komme helskinnet hjem fra alpinbakkene. Ferdigheten er omvendt proporsjonal med skadeutsattheten.

Alpint skiutstyr

Alpinutstyret består av:

- ski
- støvler
- bindinger
- staver
- hjelm

Hva slags betydning har utstyret for sikkerheten?

Vi skal kort gjennomgå de ulike utstyrsdelers funksjon og betydning for sikkerheten.

Støvlene skal først og fremst være gode å ha på beina. Støvler med innstigning bak er lettere å ta på og av, men strammesystemene for innerstøvelen kan føre til nedsatt blodomløp og kalde føtter. Prøv støvelen nøye før kjøp - eller sagt på en anen måte: støvlene er den vanskeligste utstyrsdelen å kjøpe.

Støvlene skal dessuten være av et hardt plastmateriale - det skal ikke være mulig å ripe i støvelen med neglen. Støvler av myk plast - såkalt termoplast - nedsetter bindingens evne til å fungere pålitelig.

Bindingene er vanligvis inndelt etter løperkategorier. Dyrere bindinger har større presisjon, flere utløserretninger og kan påregnes å ha lenger levetid enn rimeligere modeller. Bindingen skal være god nok for ens ferdighetsnivå. Har du råd, så gå opp i pris.

Bindingene skal være innstilt etter ferdighet og vekt. Det er avgjørende at binding og støvel er tilpasset hverandre - lån derfor aldri bort ski uten samtidig å låne bort støvlene.

Hvordan kan jeg sjekke bindingene?

For å sjekke at bindingene vil frigjøre støvlene i en kritisk situasjon, kan selvtesten utføres.

Selvtesten består i å prøve å vri seg ut av bindingene - langsomt og under kontrollerte forhold. Ideen er å bøye kneet, kante skia innover og vri støvelen innover og ut av bindingen. Du bør ha instruksjon for å utføre testen. Testen er en god indikator på at bindingen virkelig vil løse ut når det gjelder. Greier du ikke testen, kan bindingene være for stramt innstilt. De bør da justeres.

Dette arbeidet utføres best av folk som har kunnskaper om hvordan slikt gjøres. Snakk med sportshandleren.

Stavene bør ha en flat ende over håndtaket, slik at de ikke kan trenge inn i øyehulen. Rett lengde tilsvarer cirka 90 graders vinkel i albueleddet når staven ikke er i bruk.

Skiene er ikke av spesiell betydning for sikkerheten, men en ski som er smurt er generelt lettere å kjøre på enn en som ikke får vedlikehold. Lengde og stivhet av skia kan øke med ferdighet og ens egen lengde.

Vær obs på aldri å oppbevare skiene over lengere tid i trekk eller skipose. Det vil alltid samle seg fuktighet i skitrekk/poser. Fuktighet vil trenge seg inn i bindingene og føre til korrosjon.

Skivettreglene

Skivettreglene gjelder for alle og er til for å skape trivsel og sikkerhet i anleggene. Reglene er slått opp i alle anlegg.

Ved skader som skyldes uaktsomhet, kan skivettreglene legges til grunn for vurderinger av skyld og erstatning. Alle bør kunne og følge reglene.

Vi leser de opp - men neste gang du er på ski, kikk etter de i anlegget! Alpine skivettregler:

- Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre
- Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken
- Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
- Den som kommer bakfra , har ansvaret for å unngå kollisjon
- Den som kjører inn i eller krysser en bakke , må påse at dette skjer uten fare. Det samme gjelder etter stans.
- Stopp ikke på trange eller uoversiktlige steder
- En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkantene på bakken
- Skistoppere er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt
- Følg skilting, merking og anvisninger
- Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.
- Alkohol og skiløping passer ikke sammen!

Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Det er skipatruljens oppgaver å se til at skivettreglene overholdes. Brudd på reglene kan medføre inndragning av heiskort og bortvisning fra bakken. Forøvrig er skipatruljen i bakken for å hjelpe publikum og se til at kjøringen foregår reglementert.