Besvimelser er et dramatisk symptom som kan virke skremmende på de fleste.

Besvimelse innebærer at man for et kortere tidsrom er uten bevissthet. Årsaken er en forbigående reduksjon av blodtilførselen til hjernen.

Koma er en langvarig form for dyp bevisstløshet. Pasienten kan ikke vekkes.

Er besvimelse og koma farlig?

De fleste tilfellene av besvimelse skyldes uskyldige årsaker.

Besvimelse kan være et symptom på en alvorlig sykdom som krever nøye utredning.

Koma er alltid uttrykk for en alvorlig tilstand og krever behandling straks.

Hva er de vanligste årsakene til besvimelse?

Fall i blodtrykket.

Når man for eksempel har forsover seg og raser opp av sengen. Det samme kan skje når man har stått lenge oppreist i en stilling. Ellers kan besvimelser forekomme: - under sterk varme og dårlig luft
- av psykiske årsaker
- engstelse
- når man blir utsatt for blodprøvetaking, etc
- av hyperventilasjon
- av intense heftige smerter
- av lavt blodsukker, for eksempel hos diabetikere som har tatt for mye insulin - etter inntak av medisiner, for eksempel nitroglyserin dersom man har tatt for stor dose
- ved hjertesykdommer
- ved epilepsi

Hvilke tilstander kan føre til koma?

Forgiftninger, medikamenter, sovepiller eller for meget alkohol kan føre til koma. Andre tilstander er:
- hodeskader, hjernerystelse
- hjernehinnebetennelse
- hjernesvulster
- for lavt blodsukker eller for høyt blodsukker hos pasienter med sukkersyke
- langtkommet nyre- eller leversvikt

Bør man alltid kontakte lege ved en besvimelse?

I utgangspunktet er de fleste besvimelser av ufarlig karakter, men bak en besvimelse kan det gjemme seg alvorlig sykdom.

Det er derfor viktig at du tar kontakt med legen din slik at man kan bringe klarhet i årsaken og utrede eventuelle uklarheter.

Hva bør du gjøre når du ser noen besvime?

Tilkall hjelp av forbipasserende. Be noen ringe etter ambulanse. Legg personen flatt ned. Hev beina et øyeblikk.

Dersom personen puster selv, legges pasienten i stabilt sideleie. Dersom personen ikke puster, sørg for frie luftveier. Bøy hodet litt tilbake og start munn til munn-metoden. Dersom pasienten kaster opp, bøy hodet til siden. Fjern oppkast og matrester.

Faren for HIV-smitte kan du se bort ifra da den er mikroskopisk selv med store mengder spytt.