Faren for snørskred er størst når det har vært snøfall og sterk vind har samlet sneen på lesiden av en skråning. Mildvær øker sjansen fordi snøen blir tyngre. Da kan løse lag nede i snødekket gi etter og snøen løsne i store flak.

Husk at snøskred oftest går i helninger over 30 grader. Selv små lesider på bare 8 -10 meter kan inneholde betydelige snømengder.

Her er noen tips.

- Er du i tvil om skredfaren, så snakk med kjentfolk før du legger ut på tur.

- Det tryggeste er å følge ryggene. Hvis du må gå i et dalføre, er losiden best og ikke den fristende og lune lesiden.

- Steder du ser sten og busker stikke opp har tynt snødekke og mindre rasfare.

- Hvis du blir tatt av skred så prøv å skli på skrå ut til en av sidene.

- Dersom du ikke lykkes så forsøk å kvitt deg med ryggsekk, ski og staver.

- Hold hendene foran munn og nese, slik at du får laget deg en "lomme" med luft.

- Dersom en turkamerat blir tatt av skred bør du merk deg hvor han sist ble sett.

- Starte leting umiddelbart, hvis det ikke er fare for nye skred. Kikk etter om noe stikker opp av snøen. Stikk skistaven dypt ned i snøen der du tror den forulykkede kan være.