Jerntabletter finnes i de fleste hjem og kan virke som et uskyldig legemiddel.

Jern virker etsende på slimhinnene i mage- og tarmkanalen og kan skade disse. Dette kan igjen gi til dels alvorlige blødninger. Når for mye jern tas opp i blodet vil dette også kunne gi skader på hjerte, lever og hjerne.

Doser helt ned i 400 gram kan gi alvorlige forgiftninger for to-treåringer. Dette tilsvarer faktisk bare fire tabletter Duroferon eller Ferro-Retard. Dødsfall har vært rapportert av så lite som 650 gram.

Hvordan merkes en forgiftning?

En jernforgiftning har fire stadier:

1. Fra så kort tid som 30 minutter etter at tablettene er svelget kan symptomene starte. Vanligst er kvalme, oppkast, blodtilblandet diaré, magesmerter og kramper.
2. Fra tre-fire timer etter inntak og opp til 48 timer kan det virke som om tilstanden til barnet bedres og stabiliserer seg. Dette kan gi en falsk følelse av trygghet.
3. Tilstanden kan forverres 12 til 48 timer etter at barnet får i seg tablettene. Blødning i mage-tarmsystemet fortsetter og barnet blir tiltagende slapt og kan miste bevisstheten. Det kan etterhvert utvikle seg gulsott som sees som en gulning av hud og det hvite på øyet.
4. Etter 48 timer kan leverskade innteffe. Konsentrasjonen av jern i kroppen faller nå og vil etterhvert føre til bedring av barnets tilstand.

I tilfeller der ingen symptomer oppdages innen seks timer etter inntak, er forgiftning lite sannsynlig. Det er likevel viktig at alle barn som har fått i seg potensielt skadelige doser oppsøker lege.

Hva skal jeg gjøre?

Barnet bør få i seg melk og egg eller en-to teskjeer med natron.

Brekninger bør bare fremkalles dersom barnet ikke er i sjokk og det ikke har gått mer enn 30 minutter siden tablettene ble svelget.

Kull er virkningsløst.

Som forebyggende tiltak skal jerntabletter alltid oppbevares utilgjengelig for barn.