Paracetamol er et lett tilgjengelig legemiddel, men det betyr ikke at det er ufarlig.

Hvert år blir omkring 500 personer innlagt for paracetamolforgiftning på norske sykehus.

På landets apotek og andre legemiddelutsalg er det en kjøpsbegrensning på èn pakke paracetamol per kunde. Det skyldes at middelet i for høye doser kan forårsake en alvorlig forgiftning. Skadene kan være dødelige. Paracetamol finnes i legemidlene:

- Paracet
- Pinex
- Panodil
- Pamol
- Paralgin Forte
- Aporex
- Alvedon

En overdose gir få eller ingen symptomer før 10-20 timer etter at tablettene er svelget. Av den grunn er det lett å undervurdere alvorligheten av en forgiftning.

Etter hvert får man kvalme, brekninger og magesmerter. I løpet av et par døgn er slapphet det mest fremtredende symptomet, og enda senere kan skade av leveren føre til at man faller i koma.

Dette kan forhindres hvis man får behandling kort tid etter å ha tatt for mye paracetamol.

Førstehjelp er å tømme magesekken for eksempel ved å brekke seg. Og i sykehus kan man suge opp eventuelle rester av tabletter ved hjelp av en slange som føres ned i magen – såkalt pumping. Deretter gir man kull for å inaktivere gjenværende paracetamol.

Hvis man måler eller har mistenke om for høye paracetamolverdier i blodet gis motgiften acetylcystein (legemiddelet Mucomyst). Blir dette gitt innen 10 timer etter inntak av paracetamol oppnår man fullstendig beskyttelse mot leverskade.

Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening