Hvor er det tryggest å sitte i en bilkollisjon?

Flere undersøkelser viser at den tryggeste plassen i bilen er setet færrest ønsker å sitte i – det midterste baksetet.

En av de mest omfattende studiene på området ble gjort av forskere ved University of Buffalo i fjor. Den tok for seg over 60 000 dødelige bilkrasj i USA.

Forskerne fant at passasjerer bak i midten har hele 86 prosent høyere sjanse for å overleve enn personer i forsetene, og 25 prosent høyere enn personer bak på sidene.

Resultatene viser imidlertid at voksne som havner i det midterste baksetet ikke er flinke bilbeltebrukere. Over halvparten forsømmer det. Passasjerer bak i midten tredobler risikoen for å omkomme i en kollisjon ved å ikke feste setebeltet.

Alle baksetepassasjerer som ikke spenner seg fast utgjør dessuten en risiko for de framme.

Sjansen for at personer i forsetene omkommer femdobles hvis de bak overser beltet, viser en annen undersøkelse. Det spiller ingen rolle at sjåfør og framsetepassasjer bruker belte.

Ved sammenstøt vil ufestede personer bak kastes framover. Det kan være dødelige for alle i bilen.

Kilde: New York Times 2007