Medisinsk kull, eller aktivt kull, kan begrense skader ved forgiftninger.

Det kan være lurt å ha medisinsk kull lett tilgjengelig hjemme – spesielt dersom en har småbarn i huset.

Hvis uhellet er ute, bør en alltid kontakte Giftinformasjon (telefon: 22 59 13 00). først. Giftinformasjonens telefontjeneste er åpen hele døgnet.

Hva er medisinsk kull?

Medisinsk kull er spesialbehandlet kull. Kullet har en ekstrem stor overflate: Ett gram aktivt kull har en overflate på rundt 500 kvadratmeter. Til denne overflaten vil mange giftstoffer binde seg.

Inntak av medisinsk kull ved forgiftninger kan begrense skadeomfanget. Kullet suger til seg giftstoffene og reduserer opptaket av dem i blodet.

Ved hvilke forgiftninger kan medisinsk kull være til hjelp?

De fleste legemidler, plante- og soppgifter binder seg til kull.

Kull har derimot ingen effekt mot:

- jern
- bordsalt
- fluor
- tennvæske
- white spirit
- eteriske oljer
- andre metaller og alkoholer
- etsende eller irriterende stoffer

Når skal man gi kull?

Dersom det er fare for forgiftning med stoffer som bindes til kull (legemidler, plante- eller soppgifter), kan det bli aktuelt å gi flytende kull.

Giftstoffene må befinne seg i mage- og tarmkanalen for at kullet skal ha effekt. Det betyr at kullet må gis før kroppen tar opp giftstoffene fra tarmene. Desto tidligere kullet blir gitt, desto bedre effekt har det.

Ved inntak av flytende stoffer bør kull gis innen en time. Ved inntak av fast stoff bør man tilføre kroppen kull innen to timer.

Det er ikke alltid riktig eller nødvendig å gi kull. Dersom ulykken er ute, bør en derfor først kontakte Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00).

Når skal man ikke gi kull?

Kull skal ikke gis til personer:

- med nedsatt bevissthet
- som kaster opp
- med dårlig svelgerefleks

Man skal også være forsiktig med å gi kull til barn under ni måneder, som ikke er vant til fast føde. Personer som skal få brekkmiddel hos lege senere bør heller ikke ta kull.

Kull kan forårsake alvorlig lungebetennelse (pneumoni) dersom det kommer ut i lungene.

Hvor mye kull skal gis?

Følgende doseringer er vanlige:

- Barn 9-12 mnd: 1 gram kull per kilo
- Barn 1-12 år: 10-50 gram kull
- Voksne: 25-100 gram kull

Det kan være vanskelig å få barn til å svelge kullet. Det smaker lite, men er svart og kornete. For å gjøre kullet mer ”appetittlig” kan man blande det sammen med noe barnet liker, for eksempel saft, brus, yoghurt eller myk fløteiskrem.

Noen ganger er det nødvendig å gi kull flere ganger. I så fall benyttes følgende dosering:

- Barn: 7,5-15 gram kull hver fjerde time i inntil 24 timer
- Voksne: 15-30 gram kull hver fjerde time i inntil 24 timer

Hvor får jeg tak i kull?

Du får kjøpt medisinsk kull på apoteket. Det finnes to typer mot forgiftninger:

- Kullpulver som må blandes ut før bruk
- Mikstur (flytende, ferdigblandet kull)

Mot forgiftninger bør man bruke flytende kull. Kulltabletter må løses opp før bruk. 40 tabletter tilsvarer 10 gram med kull.

Kilder:
Helsedirektoratet
Helsebiblioteket