Spørsmål: Jeg forsøker å overtale min mann til å sitte på toalettet når han skal late vannet. Det synes jeg er mest renslig. Finnes det også noen helsemessige argumenter for at man bør sitte ned?

Svar: Jeg kjenner dessverre ikke til gode medisinske grunner som tilsier at man bør sitte ned når man later vannet. Muligens er det mer avslappende å sitte og kanskje oppnår man en bedre tømming av urinblæren, men jeg har ikke funnet noen klare bevis for dette. Jeg tror argumentene om hygiene kanskje er dine sterkeste kort. Som kjent er det ikke alltid menn treffer toalettet når de står oppreist og tisser. Det kan skyldes dårlig sikting, at urinstrålen er delt eller den er vinklet eller at den er sterkere eller svakere enn forventet. Mot slutten av vannlatingen er det dessuten vanlig å riste penis litt for å tømme ut de siste dråpene. Mange har erfart at ikke alle dråpene ender i toalettet. Jeg har derfor står forståelse for at du foretrekker at mannen din setter seg ned når han skal late vannet. På den måten unngår man problemet med urinstråler på avveier, og det vil i seg selv være en stor forbedring. I muslimsk kultur er det ikke uvanlig at menn av den grunn sitter når de skal late vannet. Å sitte ned løser imidlertid ikke utfordringen med de siste dråpene på slutten av vannlatingen. Ved å lære seg å tørke opp eventuelle uhell kan en hver mann uansett håndtere dette problemet på en rimelig grei måte.

Spørreundersøkelser tyder på at kvinner, i hvert fall i Japan, begynner å få gjennomslag for sitt ønske om at menn setter seg ned. I 1999 svarte 15 prosent av menn at de sitter når de skal late vannet. I 2004 var tallet økt til 30 prosent og i 2007 oppga hele 49 prosent av mennene at de tisser sittende.