Hvor i kroppen ligger prostata og hvilke funksjoner har den?

Prostata er en liten kjertel som ligger rundt innerste delen av urinrøret hos menn, like etter urinrørets utløp fra urinblæren.

Det er bare menn som har prostatakjertel og kjertelens funksjon er å produsere næringsvæske for sædcellene, slik at disse holder seg friske og aktive etter at de ved sæduttømningen er tømt inn i kvinnens skjede.

Prostata har bare funksjon i forplantningen, den har ingen funksjon i mannens lyst og evne til sexuelle drifter.

Før puberteten er prostata svært liten og har ingen funksjon. Under puberteten begynner testiklene å produsere mannlige kjønshormoner og disse stimulerer vekst av prostata til et fullt utviklet voksent organ ved avslutning av puberteten.

Hva menes når det snakkes om at eldre menn får prostataplager?

Etter puberten er prostata blitt voksen, både i størrelse og funksjon, denne størrelsen og funksjonen beholder den livet ut.

Hos mange menn i 60-70 årsalderen , hos noen så tidlig som i begynnelsen på 50-årene, vil prostatas indre del begynne å vokse. Dette er en godartet vekst og må ikke forveksles med kreft.

Hvis du husker jeg fortalte at prostata ligger rundt urinrøret kan du lett forstå at en slik forstørrelse av prostata kan klemme av urinrøret og dermed vanskeliggjøre passasjen for urinen. Det er denne avklemningen av urinrøret fra en forstørret prostata og de plagene dette gir med å få tisset som ofte kalles prostataplager.

Uttrykker "gammelmansplager" har du sikkert også hørt, men enkelte menn får en slik forstørrelse av prostata allered tidlig i 50-årene ja sågar allerede i slutten av 40-årene, så det er ikke bare gamle menns plager.

Hva er årsaken til en slik forstørrelse av prostata?

Det vet vi ikke.

Det er imidlertid mange antagelser og myter om årsaken til en slik vekst, men sikre årsaker kjenner vi ikke. Det er ingen holdepunkter for at liten eller høy seksuell aktivitet gjennom livet betyr noe, det vet vi.

Hvilke følger har en slik forstørrelse av prostata?

En slik forstørrelse av prostatakjertelen fører som jeg sa til avklemning av urinrøret. Ved tissing blir kanalen urinen skal igjennom trangere og urinenstrålen blir svakere og det tar lengre tid å få tømt blæren.

Delvis øker blæremuskelen trykket på urinen for å overvinne avløpshinderet i urinrøret. Med tiden makter ikke blærmuskelen å øke trykket mere og det fører til at blæren gir opp å få tømt ut all urinen. Dette fører til at vannlatingen avsluttes før blæren er tom.

Til slutt kan urinrørt bli så trangt og blæren så utslitt at pasienten får full stopp for vannlatingen. Dette er en smertefull og farlig tilstand og krever legehjelp umiddebart.

Hvilke plager har de som får en slik godartet forstørrelse av prostatakjertelen?

På grunn av det trange urinrøret tar det ofte noe tid før vannlatingen kommer igang, de må vente. Strålen blir svakere når disse menn skal tisse, dette fører til at tømning av urinblæren tar lengre tid.

Hyppigere trang til vannlating er også en plage som ofte forekommer, mens vi normalt tisser fire-seks ganger i døgnet, selvsagt avhengig av hvor mye vi drikker, må de som har forstørret prostata tisse kanskje dobbelt så hyppig. Og mens vi normalt sover natten igjennom uten å tisse, er det ganske typisk at de som har prostataforstørrelser må opp for å tisse flere ganger i løpet av natten.

Delvis skyldes den hyppige vannlatingen irritasjon på blærehalsen av den forstørrete prostatakjertelen, men også at urinblæren ikke tømmes helt og at det derfor er mindre plass før urinblæren påny er full og må tømmes.

Noen får en plage som ofte er svært generende. I tilleg til at de må tisse hyppig kommer behovet så fort at de ofte tisser i buksen.

Er prostataforstørrelse smertefullt ?

Nei, smerter hører ikke med til plagene, annet enn hvis de får full stopp i blæretømningen, og det er svært smertefullt og nødvendiggjør å søke lege umiddelbart.

En annen komplikasjon til prostataforstørrelse som kan gi smerter er blærekatarr, hvis det er dårlig tømning av blæren blir det stående gammel urin i blæren og denne kan lettere bli infisert og gi betennelseplager med blant annet smerter.

Fører prostataforstørrelse til nedsatt potens?

Nei, en godartet prostataforstørrelse har ingen innvirkning på lysten eller evnen til seksuell aktivitet.

En annen sak er at menn som får forstørret prostata ofte er eldre, og av den grunn normalt har redusret sexualliv.