Før du leser dette kapittelet må du først lese kapittelet om forstørret prostata. Der forklarer jeg hvordan prostata utvikler seg, hvilke funksjoner prostata har og hva vi mener med forstørret prostata.

Hva menes det med at menn må ha prostataoperasjon?

Som jeg har forklart i kapittelet om forstørret prostata, blir avløpet for urinen avklemt når prostata blir forstørret. En vanlig operasjon for prostata betyr at den forstørrete delen av prostata blir operert bort, slik at åpningen i urinrøret blir normal og urinen kan passere fritt.

Er det forskjellige måter en slik operasjon kan gjøres på?

Ja. Det kan gjøres en såkalt åpen operasjon. Det vil si at kirurgen gjennom et snitt nedenfor navelen opererer seg inn i urinblæren og fra denne kan de fjerne den forstørrete delen av prostata. Denne metoden var den valige måten å operere bort prostata på tidligere, og den brukes fortsatt, særlig hvis prostata er ekstra stor.

Det vanligste måten en prostataoperasjon skjer på idag, er det som også ofte kalles å brenne bort prostata. Kirurgene bruker da et instrument som er et rør som føres inn gjennom urinrøret, Gjennom dette røret montereres en kikkert, slik at de kan se og ha full oversikt over området innenfor røret. I enden av dette røret er det en elektrisk kniv, og med denne kniven kan de skjære bort prostata bitevis. Bitene skylles deretter ut gjennom røret. Det er fullt mulig å fjerne hele den forstørrete delen av prostata også ved denne operasjonsmetoden.

Er slike prostataoperasjoner farlige?

Nei. Det er ekstremt sjelden at farlige komplikasjoner oppstår ved slike operasjoner. Det er ofte en del blødninger under og etter operasjonen og det er derfor nødvendig å ha en slange gjennom urinrøret til urinblæren de første dagene etter opperasjonen. Noen ganger nødvendiggjør blødningen blodoverføring.

Må jeg ligge lenge på sykehus etter slike operasjoner?

Etter en åpen operasjon ca en uke, etter en operasjon gjennom urinrøret 3-5 dager. Dette kan variere avhengig av pasientens alder og generelle helse ellers.

Blir vannlatingen helt normal med det samme etter en prostataoperasjon?

Nei. De første ukene etter en prostatoperasjon er blæren svært irritert på grunn av operasjonssåret inne i prostata. Dette fører til at pasientene oftest må tisse hyppig, det er også vanlig med noe lekasje for urinen de første ukene. Etterblødninger er også hyppig de første 3-6 ukene etter operasjonen, disse blødningene er sjelden farlige og merkes av pasienten bare som blodtilblandet urin.

Er urinlekkasje hyppig etter prostataoperasjoner?

Nei. Bortsett fra den første tiden etter operasjonen får alle full kontroll og helt normal vannlating etter en prostataoperasjon. Når jeg forteller at lukkemuskelen for urinen ligger i urinrøret nedenfor prostata forstår du at lekkasje ikke er noen problem etter en slik operasjon.

Er det riktig at jeg mister lysten på sex etter en prostataoperasjon?

Nei. Hvis du har lyttet til kapittelet om prostatasforstørrelse, vet du at prostata ikke har noen virkning på lysten til sexualliv, eller evnen til å få reisning. Ingen av de to metodene for prostataoperasjon jeg har beskrevet , reduserer lysten eller evnen til et sexliv. En annen sak er at mange av de menn som må opereres for prostata er eldre menn med et allerde redusert sexualliv, på grunn av alderen. Disse kan selvsagt ikke forvente noen oppblomstring etter en prostataoperasjon.

Jeg har hatt prostataoperasjon, etter denne operasjonen har jeg normal reisning og kan ha normalt samleie. Jeg får også normal utløsning men det kommer ikke ut noe sæd. Hvorfor har det blitt slik?

For at du skal forstå mitt svar på dette sørsmålet, må jeg forklare deg litt om hva som skjer ved normal sædutløsningen. Sædkanalen munner ut i en liten åpning helt i nedre ende av prostata. Det første som skjer ved sædutløsningen er at urinblærehalsen i øvre enden av prostata trekker seg kraftig sammen og lukker seg helt. Deretter presses sæden inn i urinrøret og ut gjennom urinrøret. Under en prostataoperasjon må kirurgen skjære ut en del av blærehalsen og etter en slik operasjon lukker den seg ikke helt ved sædutløsningen. Når så sæden presses inn i urinrøret er ikke blærehalsen helt lukket og sæden strømmer inn i urinblæren isted for ut gjennom urinrøret. Du kan merke det hvis du tisser like etter sædutløsningen, da kan du se at den første delen av urinen som kommer er litt blakket, dette skyldes at urinen er tilblandet sæd.

Blir alle sterile etter en prostataoperasjon?

De fleste som har hatt en prostataoperasjon blir sterile, det vil si de kan ikke bli fedre. Grunnen er den jeg forklarte i forrige svar. Merk deg imidlertid, en prostataoperasjon er ingen garanti for sterilitet.

Kan vannlatingsplager hos menn skyldes andre ting enn forstørret prostata?

Det som blant folk kalles prostataplager kan vær forårsaket av flere ting. Det må gjøres undersøkelser for å finne ut om plagene skyldes forstørret prostata.

Kan prostataforstørrelse behandles på annen måte enn ved operasjon?

Medisiner kan gi god lindring. Aktuelle legemidler er først og fremst Avodart ®, Proscar ®, Xatral ®, Omnic ® og Sinalfa ®.

Varmebehandling eller mikrobølgebehandling er under utprøving.

 

Har du medisinske spørsmål om prostata? Gå til Spør oss og få svar fra våre fageksperter. Tjenesten er helt gratis.
Spørsmål fra Helsenetts innmeldte deltakere vil bli besvart først. Medlem blir du her.