Spørsmål: Den ene nyren min er betent og har skrumpet inn. Jeg er redd for at det samme skal skje med den andre nyren.

Fastlegen mener jeg bør undersøkes av spesialist og henviste meg til en urolog ved sykehuset. Spesialisten avslo henvisningen fordi han mente jeg ikke trengte en vurdering. Har han lov til det?

Svar: Alle som blir henvist til et sykehus eller en poliklinikk har i følge Lov om pasientrettigheter § 2-3 krav på å få vurdert henvisningen innen 30 virkedager. Når det er grunn til å anta at pasienten kan ha en alvorlig sykdom har vedkommende rett til en raskere vurdering. Spesialisten skal i tillegg til å vurdere problemets alvorlighetsgrad ta stilling til i hvilken grad det er mulig å lindre eller bedre pasientens vanskeligheter. Spesialistens vurdering kan føre til at pasienten eller den henvisende legen får en av tre tilbakemeldinger.

·         Pasienten får oppgitt en garantert frist for når vurderingen, utredningen eller behandlingen skal finne sted.
·         Pasienten får et tilbud om hjelp men ikke innen en bestemt frist.
·         Søknaden blir avslått.

Hvis man mottar et avslag, har man i følge § 2-3 i pasientrettighetsloven «Etter henvisning fra allmennlege … rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten.». Allmennlegen må altså samtykke i at det er behov for en ny vurdering, men han skal ha saklig grunn for ikke å gjøre det. Hvis fastlegen din fortsatt mener at du bør vurderes av en spesialist, kan han eventuelt se over den opprinnelige henvisningen og tilføye opplysninger som ytterligere klargjør ditt behov for en slik vurdering.