Spørsmål: Da jeg var til cystoskopi fant de noe som de kalte Hunnerske sår. Hva er det? De tok prøver og brant vekk såret. Helt i fra jeg var liten har jeg hatt veldige problemer med å leve et aktivt normalt liv på grunn av smerter i blæren. Jeg trenger en forklaring som jeg forstår.

Svar: Hunnerske sår er betente områder i urinblærens slimhinne. Sårene forekommer hos 5-10 prosent av dem som har sykdommen interstitiell cystitt (IC). Denne lidelsen rammer om lag 1 av 200 personer, først og fremst kvinner. IC er kjennetegnet av brennende smerter i urinblæren samt hyppig og smertefull vannlating. Tilstanden kan minne om vanlig blærekatarr, men ved interstitiell cystitt er det ingen bakterier i urinen.

Sykdommens årsak er ikke kjent. Det er holdepunkter for at en forstyrrelse i sammensetning av sekretet i blæreslimhinnen er av betydning. En feilfunksjon i immunsystemet eller urinblærens nervefibre spiller trolig også en rolle. Det er typisk at plagene øker når blæren blir fylt med urin. Tilsvarende avtar ubehaget når den er tom. Det gjør at man tisser ofte, og at blærens lagringskapasitet etter hvert blir plagsomt liten.

Hos om lag halvparten av personer med interstitiell cystitt forsvinner symptomene, eller de avtar betydelig av seg selv i løpet av et snaut år. Hos andre er sykdommen langvarig. Hunnerske sår forekommer først og fremst hos de som har hatt IC i mange år. Hvis sårene fjernes, for eksempel ved å svi dem vekk slik du nevner, avtar ofte plagene. Interstitiell cystitt behandles for øvrig med medikamenter som demper nervesmerter eller beroliger urinblæren. 20-30 prosent har nytte av at den blir tøyd. Det skjer ved at den blir fylt med væske mens pasienten er i narkose. Samtidig kan man skylle blæren med et betennelsesdempende middel. Det kan også hjelpe å ikke drikke kaffe, te, alkohol og sure drikker.

Ved intense og langvarige symptomer kan man gjøre blæren større ved å utvide den med en bit av tarmen. Alternativet er å fjerne blæren helt, eller å la urinen gå direkte til en pose på utsiden av kroppen. Dette er sjelden nødvendig.