Spørsmål: Jeg har en mor som snart er 80 år, og som ofte får urinveisinfeksjon. Legen gir henne antibiotikakurer og ber henne om å komme tilbake for å sjekke urinen. Jeg kjenner at jeg ikke liker at mor går så mye på antibiotika. Vi snakker om en kur minst hver tredje måned. Er det ikke noe som går an å gjøre, for eksempel å henvise til en eller annen spesialist?

Svar: Med økende alder øker forekomsten av bakterier i urinen, særlig hos kvinner. Ofte forårsaker bakteriene ingen problemer. Denne tilstanden kalles asymptomatisk bakteriuri (ABU) og krever ingen behandling. Hyppig bruk av antibiotika hvis man har ABU forebygger helle ikke urinveisinfeksjon, men øker risikoen for bivirkninger, og at bakteriene blir ufølsomme for anbitiotika.

Blir det derimot påvist både bakterier, puss og blod i urinen og vedkommende har nyoppståtte symptomer som hyppig, sviende vannlating, smerter over urinblæren eller i ryggen, kvalme, uvelhet, slapphet, trøtthet og eventuelt frysninger og feber vil antibiotika oftest være nødvendig og til meget god nytte.

Ved hyppige infeksjoner (flere enn tre per år) bør man som regel bli undersøkt for å avdekke faktorer som øker sannsynligheten for tilbakefall. Eksempler på slike faktorer er sykdom i nyrene, urinlederene, urinblæren, urinrøret eller prostata (hos menn). Hvis din mor ikke har blitt utredet tidligere, bør hun snakke med legen sin om dette. Basert på hva en eventuell utredning avdekker, kan legen gi din mor råd om tiltak som kan forebygge nye episoder med urinveisinfeksjon hos henne. Økt væskeinntak og tilskudd med en liten dose østrogen har ofte god effekt. Østrogen styrker slimhinnen i underlivet og hindrer at bakterier finner veien opp i urinblæren.