Forskere har gjennomgått vitenskapelige studier som belyser nytten av å ta tranebær daglig for å forebygge urinveisinfeksjon.

Tranebær og andre bær i lyngfamilien, som tyttebær og blåbær, inneholder stoffer som kan hemme urinveisinfeksjoner.

Sannsynligvis skyldes dette såkalte proanthocyanidiner. Disse stoffene hindrer de bakteriene (e.coli) som hyppigst forårsaker urinveisinfeksjon i å feste seg til slimhinnen i urinblæren og urinrøret.

Etter å gått gjennom en rekke medisinske databaser fant forskerene fire gode studier med til sammen 779 deltakere. 85 prosent av disse var kvinner i alderen 20 til 80 år.

Deltakerne hadde enten fått tranebær eller et uvirksomt middel (placebo). En av studiene varte i en måned. De øvrige pågikk i mellom seks–tolv måneder.

I den mest kortvarige studien fant man ingen effekt av å ta tranebær. I undersøkelsene hvor deltakerne brukte tranebær i et halvt-ett år, viser resultatene at de reduserte risikoen for urinveisinfeksjon.

Sju av ti kvinner fikk ingen urinveisinfeksjon enten de tok tranebær eller det uvirksomme middelet. To av ti fikk urinveisinfeksjon til tross for at de tok tranebær. En av ti deltakere unngikk infeksjon ved å ta tranebær regelmessig i forebyggende øyemed i seks-tolv måneder.

Studiene bekrefter dermed at tranebær kan være til hjelp for voksne kvinner som er plaget av hyppige urinveisinfeksjoner. Undersøkelsen viser imidlertid at ti kvinner må ta middelet i minst et halvt år for å unngå en infeksjon hos en person. Effekten er således noe begrenset.

Kilde: Bandolier 2007

Foto: © iStockphoto.com/matka_Wariatka