Kan colabrus øke risikoen for nyreproblemer?

Alle vet at brus er usunt. Et høyt inntak av sukkerholdige drikker kan i verste fall føre til overvektighet og diabetes. Men når det kommer til nyreproblemer, finnes det forskjeller mellom cola og andre brustyper?

Coladrikker inneholder høye nivåer av fosforsyre. Vitenskapelige studier har funnet sammenhenger mellom denne syren og forekomsten av nyrestein og andre nyreproblemer.

I fjor foretok forskere ved det nasjonale helseinstituttet i USA (National Institutes of Health) en omfattende undersøkelse. Over 930 personer deltok i studien. Halvparten av deltakerne var friske. Den resterende halvparten led av kroniske nyreproblemer. Forskerne gikk gjennom kosthold og matvaner i begge gruppene.

Resultatene viser at to eller flere galss med en colabrus daglig – uavhengig av andre risikofaktorer - dobler sjansen for kroniske nyresykdommer. Andre typer brus hadde ikke samme virkning.

Studien er publisert i fagtidsskriftet Epidemiology.

Kilde: The New York Times