En av tre kvinner har bekkenproblemer, som for eksempel inkontinens.

Hver tredje kvinne har et eller flere problemer med bekkenet.

Komplikasjoner som urinlekkasje eller nedsynkning av organer i underlivet rammer ikke bare eldre. Bekkenproblemene er også vanlig blant yngre kvinner.

Det viser en studie ved Kaiser Permanente.

De vanligste komplikasjonene er:

- vansker med å holde på urin eller avføring (inkontinens)
- nedsiging av organer i bekkenområdet (prolaps)

Hele 4000 kvinner deltok i undersøkelsen. Alle var mellom 25 og 84 år. 80 prosent av deltakerne hadde født barn.

Resultatene viser at:

- 25 prosent av kvinnene hadde vansker med å kontrollere avføringen (fekal inkontinens)
- 15 prosent hadde problemer med å holde på urinen (urininkontinens)
- 13 prosent led av overaktiv blære (urgeinkontinens)
- 6 prosent hadde nedsunkne organer i bekkenområdet (prolaps)

Fra tidligere studier vet man at kvinner som føder barn naturlig har to ganger så høy risiko for bekkenproblemer enn kvinner som tar keisersnitt eller som ikke har født barn.

Kilde: Obstetrics and Gynecology 2008