En ny blodprøve viser hvor godt man vil kunne reagere på stimulering av eggstokkene.

Norske kvinner er stadig eldre når de føder sitt første barn, og har dermed færre fruktbare år hvor de kan bli gravide.

28,1 år var gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende kvinner i årene 2005-2006, noe som er nesten tre år eldre enn ti år tidligere: I 1986-1990 var gjennomsnittet 25,2 år.

Nesten 20 % av alle kvinner i Norge føder i dag sitt første barn når de er 35 år gamle, eller eldre. Det viser tall fra Medisinsk fødselsregister (2008).

Fruktbarheten hos kvinner synker med alderen, spesielt etter 35 års alder. Da vil også flere trenge hjelp til å bli gravide.

Å fastslå fruktbarhet er en vesentlig del av denne prosessen, noe måling av hormonet antimüllerhormon kan bidra til.

Viser beholdningen i eggstokkene

Hos kvinner ligger det allerede ved fødsel anlegg for hundretusener av egg i eggstokkene.

Når eggstokken i løpet av menstruasjonssyklusen blir påvirket av hormonene FSH, (follikkelstimulerende hormon), østrogen og LH (luteiniserende hormon), modnes egget, for å deretter løsne og bli ledet ned i livmoren.

Eggblærene som hver inneholder en eggcelle kalles follikler. Antallet er genetisk bestemt. Forstadier til folliklene blir dannet i eggstokkene i fosterstadiet, for deretter å reduseres gradvis frem til overgangsalderen.

I tillegg til arvelige egenskaper og normal aldring, blir beholdningen påvirket av levesett og medisinske hendelser deriblant røyking, kirurgiske inngrep som påvirker eggstokkene, bekkeninfeksjon, endometriose (slimhinnevev utenfor livmoren), kjemoterapi og stråleterapi.

Begrepet ”ovarial reserve” beskriver hvor mange follikler som til enhver tid er igjen i eggstokkene.

Det knyttes nært til ”ovarial respons”, som sier noe om hvor lett eggstokkene vil kunne la seg stimulere av FSH (follikkelstimulerende hormon), som for eksempel ved prøverørsbefruktning.

Informasjon om follikkellageret er nyttig for å kunne gi en best mulig fruktbarhetsbehandling. En av måling antimüllerhormon-nivået gi en pekepinn på hvor stort lageret er.

Antimüllerhormon produseres i folliklene i eggstokkene og nivået av hormonet i blodet er relativt stabilt gjennom menstruasjonssyklusen. Nivået av andre hormoner varierer mer og er derfor ikke så pålitelige.

Tilpasset behandling

Fruktbarhet måles på flere måter. ”Ytre” måter er alder og kroppsmassindeks (KMI), mens ”indre” er kroppens hormonproduksjon. I tillegg brukes rutinemessig ultralydundersøkelse av eggstokkene.

Ved å måle antimüllerhormon kan man identifisere kvinner som har høy risiko for dårlige respons, eller for å utvikle en tilstand som heter ovarialt hyperstimuleringssyndrom når de gjennomgår assistert befruktning.

Dermed kan man tilby en mer individuell tilpasset stimulering av eggstokkene, noe som øker sjansen for en enklere fruktbarhetsbehandling og en vellykket graviditet.

Kilde:

”Antimüllerhormon ved behandling av ufrivillig barnløshet”, G. S. Kalra, Tidsskrift for Den norske legeforening; 129:409-11.