Hormonet kisspeptin kan bedre behandlingen av ufrivillig barnløshet. Forskere ved Imperial College London gleder seg over nye bruksområder for det forholdsvis nyoppdagede hormonet kisspeptin.

Hormonet vil kanskje kunne gjenopprette evnen til å få barn hos kvinner som har for lavt nivå av kjønnshormoner og derfor ikke er fruktbare lenger.

Kisspeptin stimulerer frigjøringen av hormonene som kontrollerer menstruasjonssyklusen. Mennesker og dyr som mangler kisspeptin går ikke gjennom puberteten og blir dermed ikke kjønnsmodne.

- Man har tidligere påvist at Kisspeptin kan stimulere frigjøringen av hormoner hos dyr, men dette er første gang at hormonet viser seg å kunne gjøre det samme med kvinners kjønnshormoner, sier forskningsleder Dr Waljit Dhillo i en pressemelding.

Forskerteamet ved Hammersmith Hospital og Imperial College London la frem sin nye studie på en fagkonferanse i Society for Endocrinology i mars i år.

Øker nivået av kjønnshormon

I en tidligere studie så de britiske forskerne at behandling med kisspeptin førte til produksjon av kjønnshormon hos allerede fruktbare kvinner.

I den nye undersøkelsen ga de derimot hormonet til kvinner som hadde sluttet å menstruere på grunn av en hormonell ubalanse.

10 kvinner fikk sprøyter med enten hormonet kisspeptin eller en saltvannsoppløsning (placebo, uten effekt).

Deretter ble det tatt blodprøver for å måle nivået av de to viktigste hormonene for eggløsning og fruktbarhet: FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon).

FSH, LH og østrogen påvirker i løpet av menstruasjonssyklusen eggstokken slik at egg kan modnes, for deretter å bevege seg ned i livmoren.

Kisspeptin resulterte i en 48 gangers økning i LH og 16 gangers økning i FSH, sammenlignet med placebo-behandlingen.

Kisseptin-behandlingen førte dessuten til en større økning i produksjonen av LH hos de ikke-menstruerende kvinnene, enn hos de fruktbare kvinnene i den første studien.

- Kisspeptin er et lovende verktøy for gjenopprettelsen av en normal reproduksjonsfunksjon hos kvinner med lave kjønnshormonnivåer, sier Dr Waljit Dhillo.

Håp for mer skånsom behandling

Fremover satser hormonforskerne på å finne frem til den beste måten å bruke kisspeptin på i en ny type fruktbarhetsbehandling.

Lykkes dette, er det håp om å mer effektiv og skånsom hjelp for kvinner som helt har sluttet å menstruere.

Flere av dagens fruktbarhetsbehandlinger innebærer å direkte stimulere eggstokkene, noe som kan gi ubehagelige bivirkninger og risiko for graviditet med flere enn ett foster.

Forskerne håper at behandling basert på kisspeptin vil kunne rette seg mot det underliggende problemet: Å ”vekke opp” igjen kvinnens eget system for reproduksjon.

Kilder:
”Hormone to restart reproduction” (BBC Healt)
www.endocrinology.org.