En ny og omfattende studie viser at bruk av p-piller ikke medfører økt dødelighet, snarere tvert i mot.

I gjennomsnitt reduserer p-pillebruk risikoen for å dø. Dette gjelder særlig sannsynligheten for å dø av kreft eller av hjerte- og karsykdommer. Studien omfattet både nåværende og tidligere brukere av p-piller. Disse ble sammenlignet med kvinner som aldri hadde benyttet denne prevensjonsmetoden. Til sammen 46 112 kvinner inngikk i studien som pågikk i 39 år. Da man oppsummerte resultatene viste det seg at kvinnene som brukte p-piller hadde generelt lavere dødelighet og redusert risiko for å dø av kreft og av hjerte- og karsykdom sammenlignet med ikke-brukere.

– Dette er godt nytt både for tidligere og nåværende p-pillebrukere, sier professor Ole-Erik Iversen ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Han påpeker at studien har pågått i så mange år at den også omfatter kvinner som har brukt p-piller med et betydelig høyere hormoninnhold enn dagens piller.

Kilde
British Medical Journal
Tidsskrift for Den norske legeforening