Hva er kreft i livmoren (cancer uteri)?

Livmoren er et organ som hovedsaklig består av muskelceller og som innvendig er kledd med en slimhinne.

Det kan oppstå kreft både i muskelcellene og i slimhinnen. Kreft i muskelcellene er svært sjelden, så det skal vi ikke snakke mer om her. Jeg skal fortelle om kreft som har oppstått i livmorens slimhinner. Hvert år får omtrent 400 norske kvinner kreft i livmoren. Denne kreftformen er sjelden før 50-års-alderen.

Hvordan kan jeg merke om jeg har fått kreft i livmoren?

Først og fremst ved blødning fra skjeden. Smerter er ikke noe vanlig symptom ved livmorkreft.

Er det noe som øker risikoen for å få livmorkreft?

Kvinner som ikke har vært gravide, har høyere risiko enn kvinner som har vært, og jo flere svangerskap, desto lavere risiko. Hvis du er overvektig, har du øket risiko. Har du diabetes, har du også øket risiko.

Er det noe jeg selv kan gjøre for å motvirke at jeg får livmorkreft?

Ja, forsåvidt. Bruk av p-piller reduserer risikoen for livmorkreft - men dette er jo nærmest en gledelig sidevirkning av bruken og ikke noen hovedgrunn for å bruke p- piller.

Når bør jeg gå til lege?

Hvis du får blødning fra skjeden etter menopausen, skal du gå til lege. Menopausen starter ved kvinnens siste menstruasjon. Først i ettertid kan vi vite hvilken menstruasjon som var den siste, og vi pleier å si at dersom du ikke har blødd på ett år, er du kommet i menopausen. Så dersom du blør fra skjeden, er over 50 og det er ett år eller mer siden du blødde sist, må du gå til lege med en gang. Hvis du bruker hormoner mot plager i overgangsalderen, er det naturlig at du har blødninger. Legen som ga deg resepten, har forklart når du kan forvente blødninger. Blør du utenom programmet, skal du også gå til legen.

Er det noe jeg selv kan gjøre for å bli bra av livmorkreft?

Nei. Nøl ikke med å søke kyndig hjelp.

Hvordan finner legen ut om jeg har livmorkreft?

Legen kan ta en celleprøve fra livmorslimhinnen, eller henvise deg til en spesialist i gynekologi for å få gjort det. Hvis celleprøven gir mistanke om kreft, blir du henvist til en sykehuspoliklinikk til videre undersøkelse. Ultralydundersøkelse kan også bidra til å støtte eller avkrefte mistanke om kreft i livmorslimhinnen.

Hva er behandlingen for livmorkreft?

Først og fremst en operasjon, der livmoren og eggstokkene blir fjernet. Så kan det være aktuelt med støttebehandling i form av stråler eller cellegift.

Hvor lang sykehusinnleggelse må jeg regne med?

En uke, noen ganger mindre, avhengig av operasjonsmetoden. Avhengig av hva slags støttebehandling du trenger, må du eventuelt regne med flere sykehusopphold.

Kan jeg bli frisk av livmorkreft?

Livmorkreft regnes som en nokså "snill" kreftform, som mange kan bli helt friske av.