2 av 3 er bekymret for å få celleforandringer eller livmorhalskreft.

Celleforandringer skyldes virus

Livmorhalskreft er den nest vanligste kreftrelaterte dødsårsaken (etter brystkreft) blant unge kvinner mellom 15 og 44 år i Europa. Mer enn 3 000 norske kvinner opereres årlig for alvorlige celleforandringer relatert til HPV (humant papillomavirus) i livmorhalsen. Hvert år rammer livmorhalskreft omlag 300 norske kvinner. I underkant av 100 av disse kvinnene dør. Både celleforandringer på livmorhalsen og livmorhalskreft skyldes ulike typer av HPV.

Ønsker å bli vaksinert

Helsenett utførte i august og september en spørreundersøkelse blant 300 av sine lesere om deres kjennskap til viruset og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot det. - Svarene fra denne undersøkelsen og en tidligere spørreundersøkelse av Synovate tyder på at mange ikke vet at livmorhalskreft og celleforandringer skyldes virus som overføres ved seksuell kontakt, og at det finnes en vaksine mot viruset, sier Christian Anker, spesialist i allmennmedisin og redaktør av Helsenett.no. Nesten 8 av 10 kvinner og menn svarer at de ville ønske å bli vaksinert, men kun 2 av 10 kjenner til vaksinen.

En vaksine mot de typene som er årsak til 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft og kjønnsvorter ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra skoleåret 2009/2010. En rekke fagpersoner og politikere mener at flere bør få tilbud om å bli vaksinert.

AUF-leder Eskil Pedersen krevde i mai Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen at ytterligere 2 årskull med jenter skulle få mulighet til å bli beskyttet mot celleforandringer og livmorhalskreft, slik norske helsemyndigheter har anbefalt. En undersøkelse som ble utført av Norstat i mars viser at 100 prosent av jenter i alderen 15 og 16 år ønsker å få tilbud om gratis kreftvaksine.

Gutter

Pedersen ba også helseministeren å inkludere gutter i vaksinasjonsprogrammet fra januar 2013. Det vil effektivt redusere sannsynligheten for at kvinner blir smittet. I tillegg blir guttene beskyttet mot blant annet kjønnsvorter, peniskreft og analkreft.

- Hele 8 av 10 personer i vår undersøkelsen deler AUF-lederens syn, uttaler Anker. Livmorhalskreft og celleforandringer er utbredt. 2 av 3 personer svarer i studien at de er redd for de eller en av deres nærmeste skal bli rammet. Denne frykten er begrunnet ettersom 70 prosent av alle kvinner og menn smittes av viruset en eller flere ganger i løpet av livet.