Overgangsalderen er tiden rett før og etter en kvinnes siste menstruasjon og markerer slutten på hennes fruktbare periode.

Menstruasjonene opphører vanligvis i alderen 50 – 54 år. Selv om dette er en naturlig prosess er den ofte ledsaget av ulike plager. Vanligst er langvarige og uregelmessige blødninger, hetetokter, nattesvette, søvnvansker, hjertebank, tørre slimhinner og nedsatt seksuell lyst.

De fleste trenger ingen behandling, men ved mye ubehag kan tilskudd av kvinnelige hormoner (først og fremst østrogen) lindre. Det er anbefalt at behandlingen ikke varer lengre enn fem år. Grunnen er at langvarig bruk øker risikoen for sykdommer i hjertet og blodårene samt brystkreft. I en nylig publisert studie fant forskere at 232 tilfeller av brystkreft hver år blant norske kvinner i aldersgruppen 45-64 år kan tilskrives behandling med østrogenholdige preparater. Forekomsten var høyest blant kvinnene som brukte preparater som inneholder både østrogen og gestagen i lengre enn fem år. Hos dem var sjansen for å bli rammet av brystkreft tre ganger større enn hos dem som aldri hadde brukt slike preparater.

Det er viktig å poengtere at såre og tørre slimhinner i underlivet effektivt kan behandles med et svakt østrogentilskudd. Det er ikke holdepunkter for uheldige langtidseffekter av slik lokalt virkende behandling.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening