Spørsmål: Samboeren min oppdaget noe som kan være en kjønnsvorte på penis. Jeg lurer på om dette har noe å si for min del. Jeg har ikke sett eller kjent at jeg har vorter selv, men har lest at de kan ha sammenheng med livmorhalskreft. Bør jeg ta celleprøver oftere hvis han har kjønnsvorte? Nå går jeg hvert tredje år og var sist i fjor januar.

 Svar: HPV (humant papillomavirus) er en stor gruppe virus. Hvert enkelt av dem angis med et nummer. 90 prosent av kjønnsvorter skyldes nummer 6 og 11, men disse variantene forårsaker ikke livmorhalskreft. Du trenger derfor ikke bekymre deg over at mannen din har en mulig kjønnsvorte selv om sjansen for at du er smittet med den samme varianten av viruset er ganske stor. Vortene er ufarlige og forsvinner normalt av seg selv i løpet av et års tid. Behandling er ikke strengt tatt nødvendig. Hvis man i mellomtiden ønsker å gjøre vorten mindre synlig, kan man pensle den med legemidlene Condyline, Wartec eller Aldara. Produktene selges etter resept fra lege.

Du har rett i at også livmorhalskreft skyldes HPV. Hvert år rammes cirka 300 norske kvinner av denne sykdommen. I 70-80 prosent av tilfellene er årsaken HPV nummer 16 eller 18. Ettersom disse er utbredt i befolkningen anbefales kvinner i aldergruppen 25-69 år å få tatt en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år for å påvise eventuelle forstadier til livmorhalskreft. Det er fint at du følger denne anbefalingen.

Vaksinen Gardasil beskytter mot variantene 6, 11, 16 og 18. Vaksinen har siden høsten 2009 inngått i det offentlige vaksineprogrammet og blir tilbudt alle jenter det året de fyller 12 år. Uvaksinerte kvinner og menn som ønsker å bli vaksinert, kan får dette gjort hos fastlegen sin men må selv betale vaksinen.