Spørsmål: Jeg har tenkt å oppsøke lege i nabokommunen for en gynekologisk undersøkelse. Vil legen i hjemkommunen min få vite dette av legen jeg går til? Kan jeg be om at de unnlater å sende prøvesvar og journalopplysninger til mitt faste legekontor?

Svar: I lov om helsepersonell § 25 står det:

”Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.”

I situasjonen du beskriver er det meget sannsynlig at ditt ønske blir respektert dersom du gir uttrykk for det.