Stadig flere kvinner bruker p-piller som et middel til å slippe unna mensen.

Fordeler

Det viser seg at det å hoppe direkte fra det ene pillebrettet til det andre kan redusere risikoen for å bli gravid.

Ved vanlig p-pillebruk, 21 dager med piller og sju pillefrie, er brukersvikt grunnen til de fleste ikke-planlagte graviditetene. Sjansen for å bli gravid øker nemlig hvis du glemmer pillen rett før eller etter de sju pillefrie dagene.

Det betyr at du ved å hoppe over de pillefrie dagene reduserer sjansen for uønsket graviditet.

Forlenget p-pillesyklus brukes allerede som behandlingsmetode ved endometriose og polycystisk ovarialsyndrom (PCOS). Det kan også være aktuelt for kvinner som ved menstruasjon sliter med:

- blodmangel (anemi)
- epileptiske anfall
- nigrene
- premenstruelt syndrom
- svært smertefulle menstruasjoner (dysmenoré)

Undersøkelser har funnet at migrene øker risikoen for hjerneslag, som p-pillebrukere er mer utsatt. Men dersom det viser seg at menstruasjonsfrie perioder minsker migreneanfallene, mener forskere at risikoen for hjerneslag sannsynligvis er redusert.

Bruker du p-piller uten opphold, fører dette som regel ikke til mer bivirkninger som ømme bryster, kvalme, nervøsitet, svimmelhet, akner, vektforandringer og depresjon.

De som hopper over mensen oppgir derimot at de er mindre plaget med vondt i hodet. Grunnen er trolig at en del kvinner får hodepine i de pillefrie periodene

Ulemper

Blødninger kan være et problem ved en forlenget p-pillesyklus. Etter hvert avtar vanligvis disse til samme nivå som ved tradisjonell bruk av p-piller.

De fleste som har uregelmessige blødninger er førstegangsbrukere av p-piller, og ikke kvinner som har gått over til en forlenget p-pillesyklus etter lang tids tradisjonell bruk

Uvisse effekter på kort og lang sikt

Vanlig bruk av p-piller kan redusere risikoen for kreft i livmoren og eggstokkene. Om denne beskyttelsen også gjelder for de som ikke har pillefrie uker vet man foreløpig ikke.

P-piller kan øke risikoen for visse sykdommer. Noen eksempler er hjerteinfarkt, hjerneslag, brystkreft og livmorhalskreft. Betydningen av p-piller ved de ulike tilstandene varierer. Pillene er ikke alltid årsaken i seg selv men andre egenskaper hos p-pillebrukere. Livmorhalskreft skyldes et virus som smitter ved seksuell kontakt. Partnere til kvinner som bruker p-piller bruker kondom sjeldnere.

En kartlegging over alvorlige bivirkninger eller andre langtidseffekter er ikke blitt gjort.

Alle som forlenger p-pillesyklusen bør være klar over dette og ta det til etterretning, spesielt hvis det ikke er medisinske grunner for å hoppe over mensen.

Kilder:
Tidsskrift for Den norske lægeforening