Kvinner som røyker har 50 prosent større sjanse for å miste mensen før 45-årsalderen.

Tidspunktet hvor menstruasjonen opphører blir også kalt menopausen. Gjennomsnittsalderen er på 52 år.

Sjansen for at røykere får sin siste menstruasjon allerede før sin 45 årsdag er på hele 50 prosent sammenlignet med ikke-røykere.

Tobakk motvirker østrogen

Det viser en ny norsk undersøkelse ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

Forskerne tror forklaringen er at tobakk inneholder stoffer som motvirker østrogen.

Sannsynligheten for tidlig overgangsalder steg i takt med antallet sigaretter til dagen.

De som pumpet aller mest doblet risikoen sammenlignet med ikke-røykere.

Eks-røykere, som hadde vært røykfrie i over ti år, reduserte derimot sjansen for menopause i ung alder betraktelig.

Livsstil kan forebygge

Undersøkelsen antyder at livsstilfaktorer som høyt utdanningsnivå og et aktivt sosialt liv kan utsette menopausen.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom passiv røyking, kaffe- og alkoholinntak og tidlig overgangsalder.

Tidlig menopause kan føre til helseproblemer som hjerte-karsykdommer og beinskjørhet.

2123 kvinner deltok i undersøkelsen. Alle var mellom 59 og 61 år.

Kilde:
Folkehelseinstituttet
BMC Public Health 2007