Alvorlige PMS-plager er arvelig. Det viser en undersøkelse gjort ved det nasjonale helseinstituttet (NIH) i USA.

En alvorlig form for premenstruelt syndrom kalt premenstruell dysforisk forstyrrelse (PMDD) rammer mellom fem og åtte prosent av alle kvinner.

Den er arvelig og kjennetegnes med store fysiske og psykiske problemer. Kvinner som er rammet blir i tiden før mensen:

- irritable
- deprimerte
- hissige
- plaget med hodepiner, væskeansamling og vektøkning

Symptomene er så sterke at de kan gå ut over livskvaliteten.

Tidligere undersøkelser har vist at kvinner med PMDD reagerer unormalt på vanlige hormonnivåer og dermed er overfølsomme for hormonendringer.

Forskerne har nå funnet en sammenheng mellom PMDD og et gen som bestemmer kroppens følsomhet for østrogen. Hvilken variant du har av dette genet avgjør om du blir rammet av PMDD eller ei.

Denne sammenhengen gjaldt bare kinner med en bestemt versjon av et annet gen som regulerer humøret, kalt COMT (catechol-o-methyltransferase).

Forskerne tror funnene kan være viktig i det videre arbeidet med å forstå hvordan og hvorfor endringer hormonnivået kan føre til depresjon blant kvinner.

Resultatene er foreløpige og videre forskning må bli gjort for å slå fast sammenhengen med sikkerhet.

Kilde: Biological Psychiatry