70 prosent av alle seksuelt aktive smittes med HPV-viruset. Bare en av fem unge kvinner vet at det kan føre til livmorhalskreft.

Kreft i livmorhalsen skyldes et virus kalt HPV – humant papillomavirus. Om lag 70 prosent av alle som er seksuelt aktive vil en gang i livet få en infeksjon forårsaket av dette viruset.

Likevel vet kun en av fem norske unge kvinner at HPV kan lede til kreft i livmorhalsen. Det tyder på det er et stort behov for informasjon om HPV, livmorhalskreft og hvordan smitte kan forebygges.

Fakta om HPV

HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen blant kvinner og menn. Om lag 20 prosent av befolkningen er til enhver tid smittet.

Over 100 ulike typer HPV finnes. Av dem er 15 kreftfremkallende og 40 kan infisere hud og slimhinner i området i og rundt underlivet.

HPV-infeksjon gir vanligvis ingen symptome, men kan føre til celleforandringer man ikke merker. Disse forandringene kan etterhvert føre til kreft. Denne prosessen tar ofte 15-20 år, men den kan utvikle seg betydelig raskere.

En celleprøve er den enkleste måten å oppdage celleforandringer på. I Norge blir alle kvinner anbefalt å få gjort en slik undersøkele hvert tredje år.

Andre HPV-typer gir kjønnsvorter Forekomsten av disse er økende både blant menn og kvinner.

Kreft av HPV

Både menn og kvinner kan bli infisert. Menn kan få kreft i endetarmen og penis, men vanligvis rammer HPV kvinnens livmorhals.

Om lag 25 000 norske kvinner utvikler celleforandringer hvert år, 3000 må opereres og i underkant av 300 kvinner får livmorhalskreft. I Norge dør mellom 90-100 kvinner i året som følge av livmorhalskreft.

HPV type 16 og 18 er ansvarlig for mellom 70-80 prosent av alle tilfellene med livmorhalskreft i landet. Infeksjon kan også føre til kreft i de ytre kjønnsorganene, i skjeden eller i endetarmen hos kvinner. Menn kan få kreft i endetarmen eller penis.

Kreft i endetarmen hos menn som har sex med menn rammer 35 av 100 000 personer.

Risikoen for kreft øker ved:

- røyking
- bruk av p-piller
- HIV-infeksjon
- mange barnefødsler
- andre seksuelt overførbare sykdommer
- sveket immunforsvar
- visse ernæringsfaktorer

Rammer mange

Livmorhalskreft er den nest vanligste formen for kreft blant kvinner i verden. Hvert år får en halv million kvinner denne sykdommen, og 290 000 dør av den.

Over 80 prosent av de nye rammede er fra land som ikke har et organisert masseundersøkelsesprogram.

Det har vært en jevn og forholdsvis kraftig økning i antallet rapporterte tilfeller av livmorhalskreft mot midten av 70-tallet. Siden har antallet vært synkende

Kilder: Folkehelseinstitutte
Kreftregisteret
Tidsskrift for Den norske lægeforening 2006