Antallet tilfeller av livmorhalskreft i Norge øker igjen, viser nye tall fra Kreftregisteret. 292 norske kvinner fikk livmorhalskreft i 2005 mot 268 i 2004. I 2002 og 2003 var antallet henholdsvis 306 og 296. I fjor døde 72 kvinner av denne sykdommen i Norge. Sykdommen skyldes et virus (HPV). Omlag 70 prosent av alle seksuelt aktive kvinner blir i løpet av livet smittet av en eller flere varianter av dette viruset. De fleste av variantene er harmløse, men enkelte kan forårsake celleforandringer. Celleforandringene vil oftest forsvinne av seg selv, men hos noen kvinner utvikler de seg til livmorhalskreft.

Nå er det to nye kreftvaksiner på markedet i Norge. Vaksinene heter Gardasil og Cervarix og har vist inntil 100 prosent beskyttelse mot de to farligste variantene av HPV. Over 40 000 kvinner i alderen 10 – 55 år har deltatt i studiene av vaksinenes effekt og sikkerhet.

Folkehelseinstituttet har tilrådd at alle norske jenter bør få tilbud om en av disse vaksinene som en del av barnevaksinasjonsprogrammet slik man vil gjøre i en rekke europeiske land fra og med 2008. Norske myndigheter har valgt å se tiden litt an og å gjøre en nærmere vurdering av vaksinens nytte, sikkerhet og kostnader.