Gode familieforhold utsetter puberteten hos jenter.

Noen mødre og fedre kan beholde "veslejenta" si litt lenger enn andre, skal vi tro en ny undersøkelse ved University of Arizona og University of Wisconsin-Madison.

Døtre av foreldre som krangler lite, ikke har depresjoner og som gir støtte til barna, kommer senere i puberteten enn andre.

Belsky-teorien

Forskerne tok utgangspunkt i en teori fra 1991 utviklet av psykologen Jay Belsky. Den går ut på at visse familiefaktorer kan framskynde puberteten og føre til tidlig seksuell atferd.

Slike faktorer er:

- Foreldre med mye konflikt i ekteskapet
- Dårlige forhold mellom foreldre og barn
- Foreldre som ikke viser ungene nok støtte

Ifølge teorien vil kroppen tilpasse kjønnsmodningen etter forholdene en vokser opp i.

Senere kjønnsmodning

For å sette teorien på prøve ble 227 førskolebarn fulgt opp. Ungene deltok i studien til de var 13-14 år.

Forskerne så på forekomsten av ulike familiefaktorer og tidspunktet for de første tegnene på pubertet.

Resultatene viser at jenter fra stabile familier fikk de første hormonelle endringene senere enn andre jevnaldrende.

Jentene hadde støttende foreldre som kranglet lite og som hadde få depresjoner.

Ifølge tidligere forskning går disse døtrene trolig en lysere tid i møte. Undersøkelser tyder på at jenter med rask kjønnsmodning er mer utsatt for:

- humørsvingninger
- rusproblemer
- ungdomsgraviditeter
- kreft

Kilde: Child Development 2007