Noen flere aborter ble utført i fjor sammenlignet med året før.

Det viser den endelige abortstatistikken fra 2006 utført av Folkehelseinstituttet.

Hovedbudskap:

- Antallet aborter i landet øker noe, men holder seg stabilt
- Abort er vanligst i aldersgruppen 20-24 år
- Flest svangerskapsavbrudd utføres i Oslo
- Antallet tenåringsaborter går noe opp
- Medikamentelle aborter øker
- Flere aborter skjer etter uke tolv

I fjor ble totalt 14 417 svangerskapsavbrudd utført. I 2005 var tallet 13 989. De siste ti årene har antallet gjennomførte aborter vært stabilt.

Statistikken viser at abort er vanligst blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år. Flest svangerskapsavbrudd blir gjort i Oslo.

Antallet tenåringsaborter går noe opp sammenlignet med de to siste årene. Av 1000 kvinner mellom 15-19 år tok 16,3 abort i fjor.
I 2005 og 2004 var det samme tallet på henholdsvis 15,4 og 15,7.

Flere tar abort ved hjelp av medikamenter sammenlignet med kirurgisk svangerskapsavbrudd.
Medikamentelle aborter har økt fra 5259 (2005) til 5589 (2006).

De siste årene har det vært en gradvis økning i såkalte nemndbehandlede aborter, det vil si aborter som utføres etter uke tolv.

632 svangerskapsavbrudd (4,4 prosent) ble gjort etter den tolvte uken. I 2004 og 2005 var tallene henholdsvis 527 og 593.

I fjor skjedde 298 av abortene på grunn av sosiale årsaker (abortlovens § 2b). 70 prosent av svangerskapene ble avbrutt før uke 18.

Gjennomsnittsalderen blant kvinnene som fikk utført nemndbehandlede aborter var 27,4 år.

Kilde: Folkehelseinstituttet