Vaksinering mot livmorhalskreft kan gjennomføres i skolen. Foreldre flest godkjenner vaksinering.

Blant foreldre som avslår tilbudet om vaksinering av sine barn, er hovedårsaken utilstrekkelig informasjon om vaksinen og dens langtidsvirkninger.

Det viser en britisk studie ved University of Manchester.

Hele 2817 jenter fra 36 skoler deltok i undersøkelsen. Samtlige var mellom 12 og 13 år gamle.

Effektiv beskyttelse

Det finnes over 100 ulike typer humant papillomavirus (HPV). To vaksiner mot HPV-infeksjon er utviklet. Begge har vist at de effektivt beskytter mot de to HPV-typene som hyppigst forårsaker kreft i livmorhalsen – type 16 og 18.

For å gi full effekt må vaksinen bli gitt før en eventuell HPV-infeksjon. Siden viruset smitter via sex bør vaksinasjonen være fullført før seksuell debut.

Fra september 2008 vil alle britiske 12-13 år gamle jenter få tilbud om en av to vaksiner mot HPV: Gardasil eller Cervarix.

Forskerne ønsket derfor å undersøke:

- hvor gjennomførlig HPV-vaksinering er
- hvor akseptert vaksinen er blant foreldre

God dekning

I denne studien ble vaksinen Cervarix benyttet. Vaksinen skal gis til elevene 0, 1 og 6 måneder etter skolestart.

Totalt 70 prosent av jentene i undersøkelsen mottok den første vaksinasjonsdosen. 59 prosent fikk dosen som planlagt, mens de resterende 11 prosentene ble vaksinert på et senere tidspunkt.

68 prosent av deltakerne mottok den andre dosen. En firedel av disse fikk vaksinen senere enn planlagt. Jentene møtte enten ikke opp eller måtte forskyve tidspunktet for den andre dosen på grunn av en senere mottatt førstedose.

Forskerne så at opptaket var betydelig lavere ved skoler:

- som hadde en større andel jenter med etnisk minoritetsbakgrunn
- hvor elevene fikk gratis måltider

Tidligere undersøkelser av britiske foreldres holdninger til vaksinen, har antydet at vaksineringsopptaket vil ligge på rundt 70-80 prosent.

Betenkninger

65 prosent av foreldrene som avslo tilbudet om vaksinasjon oppga minst én grunn til hvorfor de takket nei.

Hovedårsaken var for dårlig informasjon om vaksinen og dens langtidsvirkninger.

Ti prosent av foreldrene oppga at de ikke ønsket å delta i undersøkelsen, men ønsket å vente til det nasjonale programmet ble iverksatt. Enkelte foretrakk den andre vaksinen (Gardasil) framfor vaksinen som ble brukt i studien (Cervarix).

Få av foreldrene begrunnet avgjørelsen sin med datterens unge alder eller vaksinens mulige effekt på tenåringers seksualatferd.

Forskerne konkluderer dermed med at HPV-vaksinering i skolen er gjennomførlig og at foreldre flest aksepterer vaksinen.

Hovedutfordringen nå vil være å sikre at elevene som mottar førstedosen også møter opp i tide til andre og tredje vaksinasjon.

Kilde:
British Medical Journal