En av to norske kvinner og en av fire menn over 50 år får brudd som følge av beinskjørhet. Hyppigheten øker med alderen, og hele 50 prosent av alle kvinner over 80 år er beinskjøre.

Det er høyere forekomst av osteoporose i storbyene enn på steder med mer spredt bosetning. Risikoen for hoftebrudd er for eksempel 50 prosent større i Oslo enn i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag, uten at forskerne kjenner årsaken til dette.

Kvinner rammes oftere enn menn av beinskjørhet på grunn av at østrogenproduksjonen opphører i forbindelse med overgangsalderen. Hormonet østrogen reduserer nedbryting av bein.

NORGE PÅ VERDENSTOPPEN

Norge, og spesielt Oslo, ligger på verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd hos kvinner.

Dr. Unni Syversen, overlege ved avdeling for endokrinologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim mener at årsaken til den store økningen av beinskjørhet først og fremst skyldes den økte levealderen. I tillegg spiller livsstilsfaktorer inn, sier hun til nettstedet overgang.no.

KLIMA OG VINTERFØRE INGEN UTBREDT ÅRSAK

Det tøffe vinterklimaet i Norge er ikke forklaringen på det høye tallet for hoftebrudd her i landet, selv om antall underarmsbrudd faktisk øker i den kalde årstiden. Årsakene til den høye hoftebruddsfrekvensen i Norge er i stor grad ukjente, melder Folkehelseinstituttet (FHI), men spekulerer i om lavere kroppsvekt og større kroppshøyde blant norske kvinner sammenlignet med for eksempel søreuropeiske kvinner kan spille en rolle.

Hoftebrudd ble registrert i Oslo med om lag ti års mellomrom i 1978-79, 1988-89 og 1996-97. Antall brudd viser en økning fra 1979 til 1989, men ingen økning etter dette. Risikoen for hoftebrudd ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå (Lofthus 2001).

Antall fall antas å øke de neste 25-30 år, skriver WHOs europakontor i en ekspertrapport om fall og fallforebygging blant eldre (2004). I rapporten heter det at ca 30 prosent av eldre over 65 år faller hvert år. Fall er enda hyppigere i gruppen over 75 år. Fallforebygging kan ha stor betydning for helsen i eldre år.

FOREKOMST AV BRUDD

FHI har følgende tall for forekomst av brudd i Norge:

- Hoftebrudd:
Ca 9000 voksne mennesker rammes av hoftebrudd hvert år, og åtte av ti brudd rammer kvinner. Bruddene skjer gjerne i selve lårhalsen eller like nedenfor.

- Håndledds- og underarmsbrudd:
Ca 15 000 voksne nordmenn brekker håndleddet hvert år.

- Ryggvirvelbrudd:
Ca 140 000 kvinner og 90 000 menn over 50 år rammes av ryggskader som kan være forårsaket av beinskjørhet. Antallet personer som får kroniske smerter etter slike brudd, er ikke kjent.