Seneskjedebetennelse er en irritasjon i skjeden som går omkring senen. Tilstanden oppstår etter uvant og ensformig muskelbruk, eller det man vil kalle overanstrengelse.

Hvilke symptomer gir seneskjedebetennelse?

Seneskjedebetennelse gir smerter ved bevegelse av senen. Det kan være ømhet langs senen og en typisk "kram snø"-følelse, når du kjenner på senen ved bevegelse.

Bør jeg oppsøke lege?

Ledd som senen beveger skal holdes i ro. Tilstanden vil da i de fleste tilfeller gå over av seg selv. Hvis tilstanden vedvarer og smertene ikke blir bedre, bør du oppsøke lege.

Hvordan finner legen ut om det er seneskjedebetennelse?

Ut i fra sykehistorie (det du forteller) og funn ved undersøkelsen kan legen stille diagnosen. Røntgen undersøkelse er ikke til hjelp for å stille diagnosen.

Hvilken behandling er det for seneskjedebetennelse?

Den viktigste behandlingen er ro i det leddet som senen beveger. Lettere smertestillende medisiner som Ibux eller Ibumetin vil i mange tilfeller ha en gunstig virkning. I enkelte hårdnakkede tilfeller kan det være nødvendig å gipse det aktuelle ledd som senen beveger, for å holde det helt i ro.