Hvilke symptomer gir svulster i skjelettet og hvordan oppdages disse?

Det finnes både godartede og ondartede svulster i skjelettsystemet. Enkelte svulster gir sterke smerter. Spesielt svulster som er spredning fra en annen kreftsvulst i kroppen, gir sterke smerter. Andre svulster kan være uten smerter. Det er ikke alltid mulig å kjenne en skjelettsvulst. Enkelte brudd kan oppstå fordi skjelettstyrken er svekket av en ondartet svulst. Da skal det ofte lite til for å få et brudd.

Hvordan finner legen ut om det er en ondartet eller en godartet svulst?

Ved mistanke om ondartet skjelettsvulst vil du i de fleste tilfeller bli henvist til sykehuset. På sykehuset vil det bli utført forskjellige røntgenundersøkelser, for å finne ut om det dreier seg om en ondartet eller godartet svulst. I enkelte tilfeller kan dette være vanskelig å finne ut. Det må da taes en prøve av svulsten.

Hva er behandlingen for godartede svulster i skjelettet?

Hvis man er helt sikker på at svulsten er godartet, er det ikke nødvendig å gjøre noe. Om man er det minste i tvil, vil svulsten fjernes og undersøkes nøye under mikroskopet.

Hva er behandlingen for ondartede svulster i skjelettet?

Det er forskjellige typer ondartede svulster. Behandlingen avhenger av svulsttypen. Enkelte svulster strålebehandles, noen behandles med cellegift mens andre behandles operativt med fjerning av selve svulsten eller eventuelt amputasjon. Kombinasjon av forskjellige behandlinger kan være nødvendig.

Hvordan er prognosen ved svulster i skjelettsystemet?

Prognosen på de godartede svulstene er god. Enkelte av de ondartede svulstene har en god prognose, hvis de oppdages på et tidlig stadium. Andre bensvulster har en alvorlig prognose.