En brist i en knokkel er et brudd hvor knokkelens sammenheng (kontinuitet) ikke er fullstendig brutt. Det kan kalles en sprekk i benet. Legemsdelen er stabil uten ytre bandasje som gips eller lignende dersom det ikke belastes.

Hvordan oppstår en brist?

En brist oppstår ved innvirkning av en ytre kraft. Denne kraften kan virke direkte, eller indirekte som ved vridning.

Hvilke symptomer gir en brist?

Symptomene ved en brist er omtrent de samme som ved en forstuving, d.v.s. smerter og hevelse, men smertene og hevelsen trenger ikke å være i nærheten av et ledd.

Bør lege oppsøkes?

Dersom du etter et slag/støt eller en vridning av en knokkel har sterke smerter og hevelse, bør du oppsøke lege, slik at han kan vurdere om det er nødvendig å foreta en røntgenundersøkelse. Dersom det ikke er åpenbar feilstilling og det er mulig å bevegelse den skadde legemsdelen, er det mulig å vente til f.eks. påfølgende dag dersom skaden skjer kvelds eller nattetid.

Hvordan finner legen ut om det er brist?

For å finne ut om det er en brist i knokkelen er legen avhengig av et røntgenbilde.

Hvilken behandling er det for en brist; er det noe jeg kan gjøre selv ?

Behandlingen består i å lindre smertene og redusere hevelsen. Gips eller skinne kan være egnet i en uke eller to til smertene og hevelsen har gått ned. Elastisk støttebandasje kan også være nok. Bevegelser av ledd i bristområdet kan være gunstig og kan forkorte tiden til full funksjon og belastbarhet oppnås. De første tre til fire ukene skal legemsdelen vanligvis ikke belastes. Senere kan en gradvis økende belastning finne sted men du må være forsiktig og passe på at smertegrensen ikke overskrides. Dersom belastningen medfører store smerter bør du altså vaeligre forsiktig.

Blir jeg bra etter en brist?

Brist i en knokkel tilheler som regel uten følger. Tilhelingen tar imidlertid tid og ikke sjelden kan du ha smerter i flere måneder etter en knokkelbrist.