Ribbensbrudd oppstår oftest ved direkte slag eller støt mot brystveggen. Ribbensbrudd kan også oppstå ved hosting, nysing etc.

Hvilke symptomer gir et ribbensbrudd?

Symptomene er først og fremst smerter i brystveggen over det skadede sted. Det vil ofte være smerter ved dyp innånding, hosting, nysing og latter.

Bør lege oppsøkes?

Enkle ribbensbrudd oppstått ved mindre slag eller støt, er oftest ufarlige. Ved sterke smerter bør lege oppsøkes.

Hvordan finner legen ut om det er et ribbensbrudd?

Ut i fra sykehistorie (det du forteller) og undersøkelse, eventuelt med røntgenbilde, vil legen finne ut om det er et ribbensbrudd.

Hvilken behandling er det for et ribbensbrudd?

Ribbensbrudd er smertefulle. Det er ingen behandling utover smertestillende medisiner. Plastring av huden over bruddsted kan virke smertelindrende, men anbefales ikke. Det er viktig at du puster mest mulig normalt og hoster opp slim fra lungene. Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse.

Må jeg legges inn på sykehus ved ribbensbrudd?

Enkle ribbensbrudd er som regel ufarlige og krever sjelden sykehusinnleggelse. Hos eldre og svekkede pasienter kan imidlertid selv disse bruddene være farlige, fordi disse personer ofte vil puste overfladisk på grunn av smertene. Dette disponere for lungebetennelse. En sjelden gang kan ribbensbrudd føre til blødning og punksjon av lungen. Da er det i de fleste tilfeller nødvendig med innleggelse på sykehus. Brudd av flere ribben, som gjør at brystveggen blir ustabil, er en alvorlig tilstand, hvor sykehusinnleggelse er nødvendig.

Blir jeg bra igjen etter et ribbensbrudd og hvor lang tid tar det?

Ved enkle ribbensbrudd vil smertene ofte vare i 3-4 uker. Smertene kan til og med øke de 10 første dagene, for så gradvis å avta. Alle blir bra av enkle ribbensbrudd. Ved store skader og brudd av mange ribben, kan det komme lungekomplikasjoner, som kan gi varig mén.