Et håndleddsbrudd oppstår som regel ved at man faller og tar seg for med utstrakt hånd. Den vanligste bruddtypen kalles radiusfraktur.

Hvilke symptomer gir et håndleddsbrudd?

Ved denne typen brudd er det smerter og hevelse over bruddstedet. Det er smertefullt å bruke hånden og håndleddet.

Hvordan finner legen ut om det et håndleddsbrudd?

Ut fra opplysningene om hvordan skaden oppsto og undersøkelse av det skadede håndledd, kan legen ofte legen få mistanke om at det er et brudd i håndleddet. Røntgenundersøkelse vil gi et sikkert svar på om det er brudd.

Hvilken behandling er det for et håndleddsbrudd?

De fleste håndleddsbrudd behandles uten operasjon. Hvis bruddet står pent på plass, blir det gipset i ca. 5 uker. Hvis bruddet er ute av stilling, må det draes på plass. Dette gjøres i lokal bedøvelse. Deretter legges en gips fra øvre del av underarmen og ned til håndknokene. Gipstiden er vanligvis 5 uker. Det er vanlig å foreta en røntgenundersøkelse etter en uke, iblant også etter to uker, for å kontrollere at bruddet ikke er glidd ut av stilling. Enkelte håndleddsbrudd some r ute av stilling må opereres.

Det er viktig å holde den nygipsede armen høyt, for å motvirke hevelse i håndleddet. Det er viktig å bøye og strekke i fingrene i gipstiden, for å unngå tilstivning.

Blir jeg bra igjen etter et håndleddsbrudd og hvor lang tid tar det?

Du blir vanligvis bra etter et håndleddsbrudd. En viss feilstilling i håndleddet kan bestå, uten at det trenger å bety noe for funksjonen i leddet. Kompliserte håndleddsbrudd kan smerter av varierende grad og varighet. Det kan også gi innskrenket beveglighet i leddet. Opptrening etter gipsfjerning er viktig for å oppnå full beveglighet i håndleddet. Fysioterapi er bra.

De fleste vil være tilbake i jobb 8-10 uker etter skaden, avhengig av hvilket yrke man har.