Strekk i en sene oppstår ved plutselig kraftig drag av muskelen senen tilhører. Det kan da komme små rifter i senen. Oftest opptrer en senestrekk i forbindelse med en fysisk aktivitet som for eksempel idrettstrening eller konkurranse hvor oppvarmingen har vært mangelfull.

Hvilke symptomer gir senestrekk?

Smerter og hevelse i senen og muskelen som øker ved belastning av muskelen. Forbigående nedsatt funksjon er vanlige ved senestrekk.

Bør lege oppsøkes?

Det er ikke nødvendig å oppsøke en lege umiddelbart dersom alt tyder på en senestrekk. Forløpet kan være langvarig og dersom du ikke merker en gradvis bedring i løpet av noen dager bør du oppsøke lege.

Hvordan finner legen ut om det er senestrekk?

Legen vil gjennom sykehistorien, det du forteller, og funn som gjøres ved undersøkelsen komme fram til diagnosen senestrekk.

Blir jeg bra etter en senestrekk?

Vanligvis blir du helt bra etter en senestrekk, men tiden det tar å bli helt bra, varierer.

Hva kan jeg gjøre for å unngå å få senestrekk igjen?

Du må gi "strekken" tid til å hele, hvis ikke kan du lett får "tilbakefall" ved ny belastning. God oppvarming og uttøyning etter aktiviteter kan hindre dette.

Hvilken behandling er det for senestrekk?

Behandlingen av en senestrekk består i hvile og lokale smertestillende tiltak som i den akutte fasen særllig er nedkjøling og kompresjon. Dette kan du gjøre selv. Senere tiltak kan være øvelser rettledet av fysioterapeut.

Straks smertene går tilbake, begynner du med en forsiktig opptrening av muskelen som senen tilhører. Dette bør skje uten belastning og etter god oppvarming av kroppen.

Medikamenter av forskjellige typer (antiflogistika av typen Ibux, Brufen, Voltaren eller lignende) kan forkorte tiden som trengs for å bli bra.