Et leddbånds oppgave er å stbilisere leddet. En båndskade er en skade av et eller flere leddbånd Båndet eller båndene kan være delvis eller fullstendig overrevet.

Hvordan oppstår en båndskade?

En båndskade oppstår ved en vridning på et ledd som er større en styrken i båndet.

Hvilke symptomer gir en båndskade?

Symptomene er som ved en kraftig forstuving: Smerter, hevelse og nedsatt funksjon. Leddet er ustabilt ved belastning når kraften på leddet belaster båndet.

Bør lege oppsøkes?

En lege må ikke nødvendigvis øyeblikkelig oppsøkes.

En legeundersøkelse er dog påkrevet i løpet ev noen dager etter skaden.

Hvordan finner legen ut om det er båndskade?

Sykehistorien (det du forteller) og en nøye undersøkelse vil gi legen inntrykk av skadens art og omfang.

Hvilken behandling er det for båndskade?

Behandlingen av en båndskade varierer etter aktivitetsnivået til pasienten samt hvor skaden befinner seg. Omfanget av skaden bestemmer også hvordan behandlingen skal være. Akuttbehandlingen består av kompresjon og nedising. Behandlingen kan senere bestå i teiping, annen form for utvendig støtte eller ,mer sjeldent, operasjon.

Blir jeg bra etter en båndskade?

Behandlingen av skaden avgjør hvordan du blir etter en båndskade. Spesialister i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin interesserer seg for disse skadene og vil sørge for at pasienten får den behandling man mener er best. Dette er årsaken til at pasienter med mistanke om båndskade bør vurderes av spesialist i løpet av noen dager til uker etter skaden. Ved riktig behandling kan du i dag regne med å bli bra etter en båndskade.

Hva kan jeg gjøre for å unngå å få båndskade igjen?

Når skaden er tilhelet må du, dersom du driver med aktiviteter som belaster det skadde leddet og dets båndstrukturer, beskytte deg mot nye skader. Dette gjør du ved å bruke en passivt stabiliserende bandasje under aktiviteten. Bruk av sportstape kan være hensiktsmessig. Kyndig veiledning (lege, fysioterapeut eller utdannet trener) ved teiping er viktig.