Hva gjør man hvis et ledd går ut av stilling?

Et ledd består av en leddhule eller leddgrop, et leddhode og en leddkapsel rundt leddet. Leddets stabilitet avhenger av formen på leddhodet og leddhulen samt muskulaturen rundt leddet.

Dersom en kraft, som er større enn de stabiliserende kreftene leddet har, virker inn på leddet kan leddhodet gå ut av leddhulen. Dette skjer når et ledd går ut av stilling. Dette kalles luksasjon eller at leddet er luksert.

Hvilke symptomer er det når et ledd er ut av stilling?

Når et ledd er ute av stilling er leddet smertefullt, formen er forandret, og funksjonen til leddet er ødelagt.

Dersom et ledd er luksert må en lege oppsøkes. Dersom tilgang til lege er vanskelig (langt til lege eller lignende), kan erfarne sanitetskyndige personer diagnostisere skaden og "sette" leddet på plass. Dette kalles å reponere leddet.

Sykehistorie (det du forteller), klinisk undersøkelse og røntgenundersøkelse vil gi legen diagnosen "ute av ledd" (luksert ledd).

Hvilken behandling er det for et ledd som er ut av stilling?

Leddet må så snart som mulig bli brakt i riktig stilling.

Dette skjer ved at leddet beveges i riktig stilling samtidig med at man drar i knoklene slik at forkortingen som vanligvis oppstår når et ledd går ut av stilling oppheves.

Må jeg legges inn på sykehus?

Vanligvis må du behandles på sykehus eller en "skadestue".

En røntgenundersøkelse er vanligvis nødvendig når leddet skal "settes på plass".

Blir jeg bra i leddet etter at det har vært ut av stilling?

Dersom ikke viktige kapsel/bånd, nerve eller kar ble skadet da leddhodet gikk ut av ledd blir du vanligvis bra.

Av og til kan leddet bli ustabilt etter at det er "satt på plass igjen". Dette kan føre til at leddet senere går ut av ledd på nytt igjen uten at kraften som forårsaker det må være særlig stor.

Hva kan jeg gjøre for å unngå å få leddet ut av stilling igjen?

Etter at leddet er "satt på plass" må det holdes rolig i en stilling som "avlaster" kapsel/båndstrukturene slik at de kan tilhele og gjenvinne sin normale stabiliserende funksjon i leddet.