En muskelbrist oppstår oftest ved et kraftig strekkende drag på muskelen. Dette skjer ofte under idrettslig aktivitet. God oppvarming er viktig for å unngå muskelbrist.

Hvilke symptomer gir en muskelbrist?

Muskelbrist gir stivhet, ubehag og smerter i muskelen, spesielt er dette uttalt når du belaster muskelen.

Bør jeg oppsøke lege ved muskelbrist?

Ved en liten muskelbrist med moderate symptom er det ikke nødvendig å oppsøke legen. Om smertene vedvarer eller øker i styrke bør lege oppsøkes.

Hvordan finner legen ut om det er en muskelbrist?

Ut i fra sykehistorie (det du forteller) og ved undersøkelse av det ømme området, vil legen stille diagnosen. Ved større muskelbrist kan det kjennes en fordypning i muskulaturen. Fordypningen svarer til det sted hvor muskelen er revet over. Røntgenbilde er ikke til hjelp i denne sammenheng.

Hvordan behandles en muskelbrist?

Ro og hvile er den beste behandling for en muskelbrist. Fysikalsk behandling kan hjelpe. Sjelden er det nødvendig å sy en muskelbrist sammen igjen.

Blir jeg bra igjen etter en muskelbrist?

De fleste blir helt bra av en muskelbrist. Det kan imidlertid gå lang tid, opptil flere måneder, før du blir helt bra.