Whiplash (nakkesleng) oppstår ved at hodet påvirkes av en kraft bakfra som f.eks. ved en påkjørsel eller ved fall bakover eller forover. Hodet kastes forover for så å kastes tilbake igjen når kraften bakfra opphører.

Navnet kommer av navnet whip som betyr pisk og bevegelsen som forårsaker skaden er som bevegelsen i enden på en pisk når man pisker (lash).

Hvilke symptomer gir whiplash?

Smerter i nakken med stivhet i musklene. Svimmelhet og smerter som kan stråle ut i nakke, skuldre og armer.

Hvordan stilles diagnosen whiplash?

Diagnosen stilles best ved en nøye sykehistorie (det du forteller) hvor skademekanismen er typisk.

Bør lege oppsøkes ved whiplash-skade?

Ved en nakkeslengskade bør en lege alltid oppsøkes. Dette har ikke minst betydning hvis det blir snakk om utbetaling fra forsikringsselskap.

Hvilken behandling er det for whiplash?

Behandlingen for en nakkeslengskade er i første omgang rettet mot symptomene. Kortvarig bruk av en myk nakkekrave kan være påkrevet. Smertestillende og "muskelbetennelsehemmende" (antiflogistiske) medikamenter og/eller fysioterapi (ultralyd, varme, massasje) ordineres. Forsiktig bevegelsesterapi innledes når pasienten er smertefri.

Blir jeg bra igjen etter en whiplash-skade?

Utsiktene for å bli helt bra etter en nakkeslengskade er noe usikre. Riktig erkjennelse av skadens alvorlighetsgrad er av betydning. Forsikringsmessige hensyn gjør at dokumentasjon av skadens art, symptomer og behandling er viktig. Langtidsplager etter whiplash er ikke sjeldne. Dette kan være hodepine, svimmelhet, stivhet i nakken og smerter som stråler ut i nakke, skuldre og armer.