Hva er årsaken til ischias og hvordan blir det behandlet?

Symptomene ved ischias skyldes irritasjon av en eller flere nerverøtter i ryggen. Årsaken er oftest trykk mot røttene fra omliggende vev.

Disse nerverøttene danner utgangspunktet for ischiasisnerven. Vanligvis finner denne irritasjonen sted i nederste del av ryggmargkanalen.

Årsaken er ofte at en mellomvirvelskive har sprukket. Da kan det myke innholdet i skiven renne ut og trykke på nerveroten.

Hvilke symptomer gir ischias?

Ischias er kjennetegnet av ryggsmerter som stråler ut i en eller begge setehalvdeler eller ned i det ene eller begge bena.

Det kan gi tap av følelse i en del av benet og lammelser av enkelte muskelgrupper. Bør lege oppsøkes ved ischias?Ja, det bør du. Det er ekstra viktig med en snarlig vurdering hvis det tilkommer raskt innsettende følelsestap eller muskellammelse, man får problemer med å late vannet eller man mister kontrollen over endetarmsmuskelen.

Hvordan finner legen ut om jeg har ischias?

Sykehistorien (det du forteller) og en nøye undersøkelse hos legen vil vanligvis gi en sikker diagnose.

Nøyaktig bestemmelse av hvor i den nedre del av ryggen den mekaniske irritasjonen/innklemning av nerverot/røtter er lokalisert krever undersøkelse med røntgen eller MR (gir røntgenlignende bilder), men en vanlig legeundersøkelse vil gi en pekepinn hvor man kan forvente denne irritasjonen/innklemningen.

Hvilken behandling er det for ischias?

Behandlingen består først i smertestillende og betennelsesdempende medikamenter (Ibux, Brufen, Voltaren eller lignende).

Man kan hvile og avlastning av ryggen i den ustrekning man har behov for det.

80-90 prosent blir bra uten operasjon. Hvis symptomene vedvarer og/eller lammelser oppstår, må diagnostikk og behandling være mer aktiv.

Ved ischiasoperasjon fjernes skiveframfallet som buker ut og trykker på nerven. Operasjonen utføres ofte med mikroskopisk teknikk som innebærer et lite snitt i huden.

Må jeg legges inn på sykehus?

Sykehusinnleggelse kan være aktuelt. Ved sterke og vedvarende smerter på tross av smertelindrende behandling og ved lammelser bør operasjon vurderes.

Hvordan er prognosen etter operasjon for ischias?

Pasienter med en skiveutglidning med trykk på nerven som blir operert blir vanligvis frisk etter operasjonen.

Pasienter med langvarige ryggplager som ikke skyldes en skiveutglidning alene, men andre faktorer som f.eks. slitasjeforandringer og skjevheter i ryggen, har mer usikker nytte av operasjon.

Har du medisinske spørsmål om ischias? Gå til Spør oss og få svar fra våre fageksperter. Tjenesten er gratis.
Spørsmål fra Helsenetts innmeldte deltakere vil bli besvart først. Medlem blir du her.