En meniskskade oppstår som en følge av en vridning av kneleddet.

Ofte virker i tillegg til vridningen en kraft inn på kneleddet fra siden.

Hvilke symptomer gir en meniskskade?

De viktigste tegnene på en skade av en menisk er:

- smerter i leddspalten
- hevelse
- problemer med å strekke kneet

Bør lege oppsøkes?

Ved en akutt meniskskade med ekte "låsning" av kneet, det vil si at du ikke kan strekke kneet ut, bør lege oppsøkes.

En skade som ikke umiddelbart gir sterke symptomer kan observeres i noen dager før lege oppsøkes dersom ikke bedring inntrer.

Hvordan finner legen ut om det er meniskskade?

Sykehistorie (det du forteller) med beskrivelse av skadens art og en undersøkelse av kneleddet vil gi legen en forestilling om meniskskade.

Ved mistanke om en meniskskade vil legen så henvise pasienten til spesialist for videre utredning og behandling.

Hvilken behandling er det for meniskskade?

Behandlingen av en skade av menisken består ofte i operasjon. Dette kalles artroskopi (leddkikkert)

En skade av menisken som stadig plager deg bør behandles med operasjon. Tilstanden kan vanligvis behandles dagkirurgisk, uten innlegggelse.

Blir jeg bra igjen i kneet etter meniskskade?

Du blir vanligvis bra etter en meniskskade. Etter operasjon av skaden kan du gå tilbake til normal aktivitet etter noen uker.

Samtidige skader av bånd og brusk kan imidlertid gjøre prognosen noe usikker.